Sportskyttar är inte terrorister, Johansson

Slutreplik från SD om om riksdagens tillkännagivanden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För att skifta fokus sammankopplar nu justitieminister Morgan Johansson sportskyttar med terrorister. Det är obehagligt, skriver Tobias Andersson, SD, i sin slutreplik.
För att skifta fokus sammankopplar nu justitieminister Morgan Johansson sportskyttar med terrorister. Det är obehagligt, skriver Tobias Andersson, SD, i sin slutreplik.

SLUTREPLIK. Morgan Johansson replikerade nyligen på min artikel rörande hur han som minister, och den regeringen han tillhör, återkommande struntar i riksdagens vilja.

Morgan Johansson och regeringen har satt i system att, på ett närmast auktoritärt vis, avstå från att utföra det riksdagen fattat beslut om genom så kallade tillkännagivanden till regeringen.

För att skifta fokus sammankopplar nu justitieministern sportskyttar med terrorister. Obehagligt.

Regeringens arroganta nonchalans gentemot det folkvalda parlamentet blir extra tydligt i frågan om femårslicenser, det byråkratiska haveri som drabbar laglydiga vapenägare.

Trots att riksdagen fattat beslut om att de bör avskaffas vid tre separata tillfällen, struntar Morgan Johansson i att agera. Inte ens när riksdagen fattade beslut om en deadline för när regeringen skulle återkommit i frågan bemödade sig regeringen med att verka i enlighet med riksdagsbesluten.

I stället valde Morgan Johansson att i riksdagens kammare beskriva de tre riksdagsbesluten som ”problematiska” och mot bakgrund av denna högst subjektiva uppfattning förkastade han frågan.

Jag har förståelse för att Morgan Johansson kan hysa en annan uppfattning än riksdagsmajoriteten men att som statsråd helt strunta i den är anmärkningsvärt.

Detta förstår sannolikt Morgan Johansson varför han i stället hänger sig åt att debattera halmgubbar. I sin replik väljer ministern nämligen att, sannolikt medvetet, sprida osanningar om vad för typ av vapen det rör sig om.

Därutöver lyckas han med det okänsliga konststycket att väva in den norska terroristen Breivik i sammanhanget, samt sammankoppla laglydiga sportskyttar med terrorister.

Det är ett lågvattenmärke även för Morgan Johansson och visar klart och tydligt på det förakt som dagens socialdemokrater känner för vapenägare i allmänhet och sportskyttar i synnerhet. Trots detta är det värt att bemöta de faktiska påståendena i artikeln.

Ministern talar om automatkarbiner även fast att sportskyttar i princip inte får licenser på helautomatiska handeldvapen, detta kan endast tilldelas samlare och antalet utestående licenser på helautomatiska vapen måste vara ytterst begränsat.

Samlarlicenser ska dessutom inte vara tidsbestämda varför ministern har fel på flera punkter.

Femårslicenserna utgör i dag endast en byråkratisk och administrativ börda, både för polisen och de laglydiga vapenägarna. Med vårt förslag skulle kontrollen, trots ministerns artikel, fortsatt vara mycket god.

Vandelskontroll och förvaringskrav skulle vara oförändrat, varje dag kontrolleras vapenägare (såväl jägare med jaktvapen som sportskyttar med olika handeldvapen) mot misstanke- och belastningsregistren.

Missköter man sig återfinns varje dag möjligheten att dra in licensen för berörd vapenägare, den möjligheten är i sin tur orelaterad till eventuell giltighetstid på licensen.

Med andra ord skulle kontrollen av vapnen och vapenägarna även efter ett avskaffande av femårslicenser vara rigorös.

Morgan Johanssons egna myndigheter har dessutom, gång på annan, slagit fast att det är illegala vapen som brukas i gängmiljöer.

Om Morgan Johanssons artikel vore korrekt, att det rör sig om terrorvapen som vilken dag som helst kan hamna i händerna på en terrorist, borde en ärligare ingång än den ministern har i dag vara att helt verka för dess förbud.

Men ministern verkar inte för något förbud, han är helt okej med de vapen som redan idag ägs och brukas av hundratusentals svenskar runt om i landet. Syftet är därför någonting annat.
Morgan Johansson griper efter halmstrån för att fortsatt motarbeta den folkvalda demokratins vilja och i samma veva avslöjar han Socialdemokraternas förakt mot jägare och sportskyttar. Jag beklagar det.

 

Tobias Andersson, rättspolitisk talesperson (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE