Uppsala ska vara en trygg plats för alla

Debattörerna: Våldet utspelar sig inte längre i skuggorna

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Våldet har den senaste tiden eskalerat i Uppsala. Denna onda cirkel måste brytas nu. Akuta trygghetsåtgärder, fler ordningsvakter, kameror samt resurser till polisen är första prioritet, skriver debattörerna.
Foto: TT
Våldet har den senaste tiden eskalerat i Uppsala. Denna onda cirkel måste brytas nu. Akuta trygghetsåtgärder, fler ordningsvakter, kameror samt resurser till polisen är första prioritet, skriver debattörerna.

DEBATT

I dagarna har man kunnat läsa om två systrar som misshandlades mitt på öppen gata. Med återkommande rapporteringar om överfallsvåldtäkter och misshandel i Uppsala har denna incident fått oss att fundera på hur vi kan skapa en tryggare stadskärna.

Otrygghet skapar en ond cirkel eftersom det får fredliga människor att stanna hemma, vilket leder till en ödsligare stadskärna och driver på utanförskapet ytterligare. Denna onda cirkel måste vi bryta, nu.

I rapporten Samhällsbarometern, nyligen framtaget av konsultföretaget PE, känner fyra av tio tjejer sig otrygga i Uppsala. Det är drygt 34 000 flickor, tjejer och kvinnor som känner att de måste vara på sin vakt när de är utomhus.

Samtidigt som majoriteten av alla invånare troligtvis tycker att detta är oacceptabelt är det likväl den verklighet som vi tjejer i Uppsala just nu lever i. Att leva under risken att utsättas för våld är nedbrytande för såväl själ som hälsa. När vi plötsligt känner att vi behöver undvika vissa vägar, vissa platser, vissa tider, då är vi inte längre fria. Kommunen måste nu bemöta denna situation med kraftfulla åtgärder, för att öka tryggheten i det offentliga rummet.

Centrala Uppsala är en miljö fylld av liv och rörelse, som tillhör kommunens invånare och andra som vill ta del av den anrika stadskärnan. En plats där invånare, besökare och näringsidkare på olika sätt möts och skapar det Uppsala vi känner igen. En sådan plats måste under alla omständigheter vara trygg.

Centrum måste vara levande, och enskilda näringsidkares trygghet måste garanteras, precis som friheten för den som väljer att ta en öl eller bara en promenad. En grundpelare i trygghetsskapandet är att polisen ges fullgoda möjligheter att uppfylla sitt uppdrag. Tyvärr finns det idag en del brister i detta.

Uppsala behöver just nu akuta, trygghetsskapande åtgärder som förhindrar överfall och misshandel i våra gemensamma rum. Det demokratiska samhället måste fokusera på trygghet kring gator och torg, gränder och parker. Även om vi förändrar normer och kultur genom långsiktigt brottsförebyggande åtgärder så kommer inte det hjälpa oss tjejer nog snabbt.

Vi behöver resultat nu, inte om fem år. Vi behöver att makthavarna lyssnar på oss, tar vår oro på allvar, och omedelbart vidtar åtgärder. Det vi framför allt behöver är att frigöra medel för den polisiära kärnverksamheten, det vill säga, åtgärder mot verkliga, fysiska brott

I väntan på det vill vi se att kommunen ansöker om utvidgade områden för ordningsvakter och att stadsplaneringen involverar ett perspektiv för trygghetsskapande belysning.

I den budget Centerpartiet senast lade med Moderaterna och Kristdemokraterna dubblerade vi bland annat minoritetsstyrets satsning på ordningsvakter och lade fem miljoner extra på fler övervakningskameror.

Tyvärr leder kameror inte automatiskt till att förhindra brott men det hjälper åtminstone till att klara upp fler om resurserna finns.

Till syvende och sist kan tryggheten dock bara säkras med en levande stadskärna, folk i rörelse och en polisiär närvaro som kan lagföra den som utför ett brott. Därför vill vi se utökade resurser till att utreda brott och fler patrullerande ordningsvakter och poliser, framförallt i parker, vid viadukter och vid platser som torg och samlingsplatser där incidenter ofta sker.

När kriminalitet och våld inte längre bara utspelas i skuggorna utan nu sker på öppen gata behövs direkta åtgärder för att vi inte ska vara de som drabbas härnäst.


Diana Zadius, kommunfullmäktigeledamot, Centerpartiet Uppsala
Freija Carlstén, 2:a vice ordförande Centerpartiet Uppsala

Publicerad: