Debatt

Sluta diskriminera oss tjocka i vården

Malmö fat front: Vi kräver korrekt vård och ett respektfullt bemötande

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi i Malmö fat front kräver att tjocka personer får korrekt vård och ett respektfullt bemötande och har startat ett upprop mot sjukvårdens diskriminering av tjocka personer, skriver debattöre

DEBATT

DEBATT. I Sverige ska hälso- och sjukvården enligt lag vara jämlik. Jämlik vård innebär att bemötande, vård och behandling ska ges på lika villkor till alla, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån.

Sjukvården ska bedöma, bemöta och behandla utifrån varje individs behov och förutsättningar, inte utifrån vårdgivarens eventuella förutfattade meningar kring till exempel kön, etnicitet,  funktionalitet. Eller kroppsstorlek. 

Det finns många berättelser från tjocka personer som redogör för sjukvårdens fördomar, förakt och okunskap kring tjocka människor och tjocka kroppar.

Berättelserna vittnar om hånfulla och kränkande kommentarer – fokus på vikt i stället för vad patienten sökt vård för, felaktig eller utebliven vård, antaganden i stället för undersökningar och oombedda tips om viktnedgång i stället för adekvat vård. 

Föraktet mot tjocka människor är väl utbrett i vårt samhälle men det är otroligt allvarligt att just hälso- och sjukvården behandlar människor på detta sätt på grund av deras kroppsform och vikt.

Alla människor behöver någon gång under livet söka vård av olika anledningar och i dessa situationer befinner sig den som söker vård i ett utsatt läge på grund av sitt tillstånd och sin beroendeställning gentemot vårdgivaren. 

I dag finns det många tjocka personer som inte söker vård på grund av sjukvårdens inkompetenta bemötande och de tjocka personer som söker vård riskerar att felbehandlas. Båda dessa utfall leder inte bara till onödigt lidande utan kan även leda till att allvarliga sjukdomar inte upptäcks och behandlas. 

Susanne Brandheim är en av få forskare i Sverige som forskat kring hur tjocka personer bemöts i hälso- och sjukvården. I Brandheims avhandling A systemic stigmatization of fat people från 2017 påvisar Brandheim att fördomar, negativa attityder och förakt mot tjocka personer är det som oftast får tjocka personer att må dåligt.

Att ständigt få tips om viktminskning kan leda till en psykisk påfrestning. Sjukvården nämns speciellt i avhandlingen som en bidragande faktor till samhällets stigmatiseringen av tjocka personer och att tjocka personer mår psykiskt dåligt. 

Att en person är tjock innebär inte att den är ohälsosam eller sjuk och en tjock persons åkommor beror inte nödvändigtvis på kroppsform eller vikt.

Vi i Malmö fat front kräver nu att tjocka personer får korrekt vård och ett respektfullt bemötande och har därmed startat ett upprop mot sjukvårdens diskriminering av tjocka personer. Denna diskriminering måste upphöra och berörda instanser, beslutsfattare, chefer och utbildare måste göra vad som krävs för att detta ska ske.


Caroline Bjartling, Hannah Kindbom, Liv O Lundström och Josefin Joxelius, Malmö fat front


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE

DEBATT Sluta träna för att gå ner i vikt

ÄMNEN I ARTIKELN

Malmö

Sjukvård

Vård & omsorg