Debatt

Dags för V att komma till sans om Kuba

M: Varför röstade Malin Björk (V) mot resolutionen om människorättssituationen i Kuba?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När Europaparlamentet nyligen skulle anta en resolution om människorättssituationen och det politiska läget i Kuba valde Vänsterpartiets parlamentariker, Malin Björk, att röstade emot, skriver Hans Wallmark, Moderaterna
När Europaparlamentet nyligen skulle anta en resolution om människorättssituationen och det politiska läget i Kuba valde Vänsterpartiets parlamentariker, Malin Björk, att röstade emot, skriver Hans Wallmark, Moderaterna

DEBATT

Folket på Kuba har modigt gett sig ut på gator och torg för att demonstrera för sina rättigheter. Regimen svarar med hårda motåtgärder. ”Frihet” ses som ett farligt och subversivt slagord. Förtrycket fortsätter. Sverige och EU har en skyldighet att agera. Dessvärre finns tvivlen mitt i bland oss.

Vänsterpartiet hävdar att de gjort upp med sitt kommunistiska arv. Gång på gång ställer sig dock företrädare för partiet på den kubanska kommunistregimens sida, i stället för att visa solidaritet med det kubanska folket som förvägras demokratiska rättigheter.

Under det senaste året har det inom utrikespolitiken i Sverige kunnat uppnås en bred samsyn mellan borgerliga partier och V. Vi har gjort så ifråga om att vilja se Nordstream II som sanktionsverktyg mot Ryssland. Genom att kräva hårdare tag mot Folkrepubliken Kina genom säkerhetslagarna riktade mot Hong Kong och övergreppen i Xinjiang.

Tillsammans har vi agerat mot regeringen ifråga om Belarus. Men Vänsterpartiet har sina blinda fläckar. Eller vart fall en ideologisk ögonbindel. Det är dags att komma till sans om Kuba!

Kuba är en kommunistisk enpartistat med kraftigt begränsad yttrande-, press- och mötesfrihet. Det kan dessvärre konstateras att inga konkreta framsteg till det bättre har gjorts när det gäller utvecklingen i Kuba.

Regimens kränkningar av de mänskliga rättigheterna har tvärtom intensifieras. Allra helst efter den senaste tidens protester.

En rapport från Utrikesdepartementet framhåller att rättssäkerheten på Kuba är särskilt svag för politiskt oliktänkande, oberoende journalister och människorättsförsvarare.

Svepande brottsrubriceringar gör det möjligt anhålla och döma personer på vaga grunder, även innan ett brott har begåtts. Yttrandefriheten är kraftigt begränsad och kritik mot presidenten kan straffas med fängelse.

Att unisont fördöma detta borde vara en självklarhet, men Vänsterpartiet väljer att blunda för förtrycket. När Europaparlamentet nyligen skulle anta en resolution om människorättssituationen och det politiska läget i Kuba valde Vänsterpartiets parlamentariker, Malin Björk, att röstade emot.

I resolutionen fördömer parlamentet den politiska förföljelse som satts i system av den kubanska regimen och efterlyser bättre garantier för ett oberoende rättsväsende med rättvisa rättegångar. Parlamentet uttrycker också att frihetsberövade bör få tillgång till en oberoende advokat och möjlighet till en oberoende läkarundersökning. Varför vill inte Vänsterpartiet ställa sig bakom detta?

Malin Björk är bara en i raden av vänsterpartistiska företrädare som vacklar i fråga om Kuba. Partiet har under lång tid haft nära samröre med Svensk-kubanska föreningen, som hyllar regimen och vars mål är ”att stödja den socialistiska revolutionen på Kuba”.

Det finns flera exempel på hur lokala partiföreningar runt om i landet anordnat möten tillsammans med, och bjudit in talare från, Svensk-kubanska föreningen.

Att stödja det kubanska folkets frihetskamp borde vara en självklarhet för alla som värnar demokrati och mänskliga rättigheter. Det är dags för Vänsterpartiet att på allvar göra upp med sitt förflutna och sluta hålla kommunistiska diktaturer om ryggen.


Hans Wallmark, utrikespolitisk talesperson, Moderaterna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Kuba

LÄS VIDARE

DEBATT: Fundera på din egen demokratisyn, Malm

ÄMNEN I ARTIKELN

Kuba

Malin Björk

Moderaterna

Vänsterpartiet

Mänskliga rättigheter

Demokrati

Utrikespolitik