Debatt

Stoppa brytningen av kalk på Gotland

Debattörerna: De nya brotten påverka miljön på vår ö i all framtid

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

De nya planerade kalkbrotten är gigantiska. De kommer att förändra marken och den fysiska miljön för människor och djur och växter i all framtid, skriver debattörerna. Till vänster kranvatten i ett handfat i en bostad i Klinte vid kalksprängning.
De nya planerade kalkbrotten är gigantiska. De kommer att förändra marken och den fysiska miljön för människor och djur och växter i all framtid, skriver debattörerna. Till vänster kranvatten i ett handfat i en bostad i Klinte vid kalksprängning.

DEBATT

DEBATT. Kalk av fin kvalitet behövs vid produktion av järnmalm, stål, papper, glas, cement och betong. Kalken är därför viktig för svensk industri och för våra exportinkomster.

Gotlands berggrund består till stor del av kalk.

Tyvärr ser vi att den för Sverige så viktiga kalken har blivit ett hot mot Gotlands hållbara utveckling.

Mark och Miljödomstolen har beviljat Cementa i Slite och SMA i Klintehamn utökat brytningstillstånd. Målen är nu överklagade av flera myndigheter, organisationer och direkt berörda sakägare.

Dessa nya planerade brott är gigantiska. De kommer att förändra marken och den fysiska miljön för människor och djur och växter i all framtid. Men det som är mest allvarligt och får störst betydelse är påverkan på Gotlands grundvatten.

Kalkberget är i sig självt fullt av sprickor där ett fint och mineralrikt grundvatten färdas över stora områden. När kalken bryts så förstörs de urgamla vattenvägarna i berggrunden. Ett uttag av vatten på en plats påverkar tillgången på grundvatten flera mil därifrån.

Vårt Gotländska grundvatten är en förutsättning för själva livet. När tillgången nu försämras bygger Region Gotland avsaltningsverk för att kunna komplettera med havsvatten. Det vattnet är ca 100 gånger dyrare att framställa än dricksvatten från fint grundvatten. Och det hjälper inte de med egen borrad brunn.

Försämrad tillgång till grundvatten drabbar lantbrukare med djurhållning och även annan livsmedelsproduktion som är beroende av stora mängder bra vatten.

I det lilla idylliska kustsamhället Klintehamn så medför en ny storskalig kalkbrytning att utvecklingen stannar. Här drabbas de boende av förstörda brunnar och sjunkande fastighetspriser.

Den av Region Gotland nyligen antagna utvecklingsplanen för orten blir betydelselös och investeringsviljan minskar.

I Klintehamn kommer pumpvattnet att infiltreras i marken. Det påverkar då vattenbalansen i berggrunden. Enligt Statens Geologiska Undersökning (SGU) kan detta medföra att grundvattnet blir salt.

Cementa i Slite skapar ett flertal för orten värdefulla arbetstillfällen och här är samhället uppbyggt med cementfabriken i centrum.

Men fortsatt kalkbrytning här får katastrofal påverkan på grundvattnet. Naturvårdsverket redovisar att Cementas brott innebär att cirka en tredjedel av Gotlands yta får en grundvattensänkning.

Länsstyrelsen hävdar att även Tingstädeträsk påverkas av Cementas närliggande och mycket djupa kalkbrott. Om så är fallet så påverkas även vattentillförseln till Visby.

Gotland är ingen rik region. Vi får inte del av kalkindustrins vinster utan får i stället fler utgifter som en följd av deras verksamhet.

Den nu aktuella storskaliga kalkbrytningen är beräknad att vara 30–60 år. Sen är dessa kalktillgångar uttömda. Är det värt att förstöra Gotlands grundvatten för all framtid för att förse industrin med vår kalk under några år?

Vi hoppas nu på en ny prövning i Mark och Miljööverdomstolen och att grundvattnet får skydd så att Gotlands hållbara utveckling tryggas. Och citerar advokat Johan Öberg som företräder sakägare i målet: Kalkbolagen spelar med människors möjlighet att bo på Gotland, det är dags att förstå att det här är ett spel med hela öns framtid!


Lisa Wanneby, ordförande Urbergsgruppen Sverige
Ethel Forsberg, fd generaldirektör Forte
Karin Gardell, Urbergsgruppen Sverige, aktiv i MP


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Cementa

LÄS VIDARE

DEBATT Äntligen ska Lövin slåss för kärnkraften

ÄMNEN I ARTIKELN

Cementa

Region Gotland

Slite

Gotland

Naturvårdsverket

Hållbarhet

Visby