Rektorer kan inte vara smittskyddsläkare

Lärarförbundet: Anna Ekström riskerar lämpa över hela det medicinska smittskyddsansvaret

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I går skulle utbildningsminister Anna Ekström skapa tydlighet kring skolornas roll i bekämpningen av coronaepidemin. I stället är otydligheten större än någonsin, skriver Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet
Foto: TT
I går skulle utbildningsminister Anna Ekström skapa tydlighet kring skolornas roll i bekämpningen av coronaepidemin. I stället är otydligheten större än någonsin, skriver Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet

DEBATT: Sveriges lärare, rektorer och föräldrar behöver tydliga besked – nu krävs kraftfullt statligt ansvar!

I går skulle utbildningsminister Anna Ekström skapa tydlighet kring skolornas roll i bekämpningen av coronaepidemin. I stället är otydligheten större än någonsin.

Den nya förordningen lägger ansvaret kring vilka skolor som ska stängas eller hållas öppna på huvudmännen. Det betyder att litet enskilt föräldrakooperativ förväntas fatta smittskyddsbeslut – utan medicinsk vägledning.

Regeringen lämnar fältet fritt för skolhuvudmän att besluta om de ska förlänga sommarlov, låta barn och lärare arbeta på helger eller studera hemma på distans.

Tänk dig tanken att du har tre barn i skolor med tre olika huvudmän. De kan få ta igen missad skoltid på tre helt olika sätt. Det första barnet kanske får lördagsundervisning under hela höstterminen, det andra barnet förlängd vårtermin fram till juli och det tredje barnet förlängd hösttermin med start i mitten på juli.

Om du till detta också lägger in föräldrar som arbetar i sjukvården eller i annan samhällskritisk funktion med extraordinära arbetstider under pandemin, förstår vi alla att ekvationen med såväl barnpassning som semester blir svårlöst.

Det Anna Ekström riskerar är att lämpa över hela det medicinska smittskyddsansvaret på enskilda rektorer. Risken är överhängande att hur stort föräldratrycket är på enskilda rektorer kommer att styra. Snarare än medicinskt grundade smittskyddsbeslut.

Vi lärare och rektorer är beredda att ta ansvar. Det gör vi alltid. Men nu krävs också ett tydligt statligt ansvarstagande för skolan som gör det möjligt för oss att göra vårt jobb.

Rektorer kan inte vara smittskyddsläkare. Vår profession och vårt ansvar är att ge varje elev och barn den undervisning de har rätt till. Vi kan och vill inte undanhålla eleverna undervisning. För vi vet att allt börjar med bra lärare – både för individerna och hela samhället.

I regeringens förordning behöver följande klargöras:

  1. På vilka grunder kan en skola stängas eller hållas öppen? Och vem kan fatta beslutet? Anna Ekström lämpade igår över ansvaret på enskilda huvudmän – det vill säga kommuner och privata skolor. Det kan inte förväntas att rektorer och förvaltningschefer ska ta ansvar för smittskyddsbedömningar.

  2. Vilket ansvar tar Folkhälsomyndigheten med hjälp av den regionala smittskyddsorganisationen för att fatta beslut om stängning respektive öppethållande av en skola?

  3. Omfattas gymnasieskola, komvux, förskola och fritidshem av förordningen eller är det bara den obligatoriska grundskolan?

Anna Ekström menar att hon är tydlig i sina besked. Men jag möter en lärarkår och rektorer som har hundratals fler frågor än svar dagen efter pressträffen som skulle klargöra läget. Så länge det fortsätter vara ovisshet och finnas tolkningsutrymme är det inte tydligt.

Vid en pandemi krävs kraftfullt men genomtänkt agerande som kan skapa lugn och motverka osäkerhet. Sveriges lärare, rektorer och föräldrar kräver svar. Detta måste redas ut. Beslut för att begränsa en pandemi måste fattas på statlig och överstatlig nivå, grundat på medicinsk expertis. Det kan inte lämpas ned på enskilda rektorer och förvaltningschefer.

Ge oss lärare och skolledare möjlighet att ta det ansvar vi är beredda att göra.

Så länge det fortsätter vara ovisshet och tolkningsutrymme så är det inte tydligt.


Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE