Jag bjuder in till möte om nya vapenlagen

Replik från Mikael Damberg om lagförslaget kring reglering av vapenmagasin

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debatten om de nya vapenreglerna präglas till väldigt stor del av missförstånd, illvilliga tolkningar och ibland ren desinformation – inte minst på sociala medier, skriver Mikael Damberg.
Foto: KRISTIAN POHL
Debatten om de nya vapenreglerna präglas till väldigt stor del av missförstånd, illvilliga tolkningar och ibland ren desinformation – inte minst på sociala medier, skriver Mikael Damberg.

REPLIK. Regeringen har nyligen lagt fram ett lagförslag om reglering av vapenmagasin som redan i sommar skulle ge polisen nya verktyg i kampen mot gängvåldet, verktyg som Polismyndigheten efterfrågar.

M, KD och L väljer dock att gå emot förslaget och för i stället fram idéer om en alternativ utformning av regelverket. Detta förslag är inte genomförbart med hänsyn till EU-rätten.

Vem som helst får inneha vapenmagasin i dag. Denna ordning innebär att polisen inte alltid kan beslagta vapenmagasin som påträffas i kriminella miljöer, det har till och med hänt att polisen måste ge tillbaka vapenmagasinen till de kriminella.

Därför har polisen varit tydliga med att de vill ha den reglering av vapenmagasin som regeringen nu föreslår, vilken också skulle kunna träda i kraft i sommar.

Tyvärr kan jag konstatera att debatten om propositionen, inte minst på sociala medier, till väldigt stor del präglas av missförstånd, illvilliga tolkningar och ibland ren desinformation. Den vanligast förekommande felaktigheten handlar om att regeringens förslag ”kommer drabba hundratusentals jägare och sportskyttar”.

Sanningen är den att det är väldigt få av dessa som överhuvudtaget kommer påverkas och att det heller aldrig har varit syftet med förslaget. Med vårt förslag kommer jägare och sportskyttar även fortsättningsvis att kunna inneha sina magasin till jakt och målskytte samt kunna träna med sina vapen utan att behöva ansöka om tillstånd för magasinen.

Men låt oss ta fasta på det positiva. Numera öppnar en riksdagsmajoritet för att reglera innehav av vapenmagasin. Det är bra. Men när dessa regler utformas måste vi ta hänsyn till vad bestämmelser i EU:s vapendirektiv säger.

M, KD och L menar att alla med vapenlicens ska ha tillstånd att inneha alla former av vapenmagasin. Problemet med denna typ av förslag är att en sådan reglering strider mot EU:s vapendirektivs regler som kräver att vapenmagasin av en viss kapacitet regleras och att innehav av dessa magasin är kopplat till ett vapentillstånd (artikel 10.1 och artikel 6 i direktivet).

Det går inte att instifta lagar i Sverige som helt bortser från vad EU-bestämmelser säger.

Vi har nu hamnat i en situation där en riksdagsmajoritet verkar vilja ha en reglering av vapenmagasin och där två olika förslag i praktiken får samma konsekvenser för sportskyttar och jägare. Dock är M, KD och L:s förslag, så som det skisseras i debattartikeln, inte genomförbart på grund av EU-rätten.

Mot bakgrund av detta, och på grund av de många missförstånd som präglar debatten, så vill jag ändå ta fasta på möjligheten att komma framåt.

Därför kommer jag bjuda in samtliga riksdagspartier till ett möte på Justitiedepartementet för att reda ut eventuella missförstånd om förslaget som nu ligger på riksdagens bord, där alla får möjlighet att ställa frågor och där vi förtydligar lagstiftningens och EU-bestämmelsernas innebörd.

Om intresse finns kommer det också ges möjlighet för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna att presentera sitt förslag. Jag är angelägen om att här och nu ge polisen de verktyg de behöver i kampen mot gängvåldet och hoppas att fler partier är med på detta.


Mikael Damberg, inrikesminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Texten är en replik. Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:

LÄS VIDARE