Ge alla kvinnor rätt till säker bröstscreening

Debattörerna: Vi vet att mammografi inte längre räcker

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag vet vi att mammografi inte räcker för att hitta tumörer hos kvinnor med täta bröst. Det är dags att skräddarsy undersökningen utifrån varje kvinnas förutsättningar och risk att utveckla bröstcancer, skriver Susanne Dieroff Hay, Anne-Lie Rydé och Alice Gillgren Rydé.
I dag vet vi att mammografi inte räcker för att hitta tumörer hos kvinnor med täta bröst. Det är dags att skräddarsy undersökningen utifrån varje kvinnas förutsättningar och risk att utveckla bröstcancer, skriver Susanne Dieroff Hay, Anne-Lie Rydé och Alice Gillgren Rydé.

DEBATT. Trots att forskningen går framåt och vi i dag vet att mammografi inte räcker för att hitta tumörer hos kvinnor med täta bröst, används fortfarande samma metod som för 25 år sedan.

Det är dags att skräddarsy undersökningen utifrån varje kvinnas förutsättningar och risk att utveckla bröstcancer. Därför lanserar vi ett upprop för alla kvinnors rätt till individanpassad bröstcancerscreening.

Varje timme diagnosticeras en kvinna med bröstcancer i Sverige. Ju tidigare tumören upptäcks desto större är chansen att kvinnan får en framgångsrik behandling och en bättre prognos.

För 25 år sedan var Sverige först med att införa allmän mammografi, och sedan dess har överlevnaden i bröstcancer fördubblats bland de kvinnor som går på sina undersökningar.

Samtidigt vet vi att det finns svårundersökta bröst med tät körtelvävnad, så kallade täta bröst, där en mammografiundersökning inte räcker för att hitta en tumör.

När brösten är täta kan bröstvävnaden kamouflera tumörer eftersom både körtelvävnad och tumörer får samma färg på mammografibilderna.

För att hitta tumörer i täta bröst krävs ofta andra undersökningsmetoder, exempelvis magnetkamera (MR) eller digital skiktröntgen, tomosyntes.

Var tionde kvinna i åldern 40–74 bedöms ha mycket täta bröst, och fyra av tio har täta bröst. Med högre brösttäthet ökar också risken att utveckla bröstcancer.

För kvinnor med täta bröst är risken dubbelt så stor att drabbas av bröstcancer jämfört med kvinnor med låg brösttäthet. Och kvinnor med mycket täta bröst har hela 5–6 gånger högre risk att utveckla bröstcancer.

Kvinnor i riskgruppen täta bröst blir därför drabbade på två sätt. Deras bröst är mer svårundersökta och de har en ökad risk för att utveckla bröstcancer.

I dag finns det djup kunskap om problematiken med täta bröst. Det är när mammografibilder granskas som det går att avgöra om en kvinna har täta bröst eller inte.

Enligt en enkätundersökning där Bröstcancerförbundet tillfrågat landets bröstradiologer uppger nio av tio svarande att de är medvetna om svårigheten att upptäcka bröstcancer hos kvinnor med täta bröst med hjälp av mammografi.

I enkäten anger en majoritet av bröstradiologerna också att de vill införa rutiner för att informera kvinnor om deras brösttäthet om de får ökade resurser. 

Trots detta erbjuds kvinnor med täta bröst fortfarande enbart mammografi inom bröstcancerscreeningen. Det kan dröja tills kvinnan själv upptäcker en knöl i bröstet innan det görs kompletterande undersökningar. Men tidig upptäckt kan rädda liv.

Vi anser alla kvinnor ska kunna lita på bröstcancerscreeningen. Därför vill Bröstcancerförbundet:

  1. Att Socialstyrelsen fattar beslut om individanpassad bröstcancerscreening, så att kvinnor med täta bröst undersöks med andra metoder än enbart mammografi
  2. Att regeringen fattar beslut om riktade anslag till regionerna så de kan erbjuda individanpassad bröstcancerscreening
  3. Att alla kvinnor som vill ska få information om sin brösttäthet efter mammografi.

Att tumörer i mycket täta bröst inte syns på mammografi är ingen ny kunskap. Trots detta har kvinnor med täta bröst ännu inte rätt till undersökningar som visar om deras bröst är friska.

Därför är det dags för alla kvinnor, deras partner och familjer att höja sina röster och skriva på Bröstcancerförbundets upprop: Ställ dig bakom kvinnors rätt till individanpassad bröstcancerscreening!


Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet
Anne-Lie Rydé, bröstcancerdrabbad artist
Alice Gillgren Rydé, anhörig


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE