Macron behöver vårt stöd mot islamismen

Tomas Tobé: Tre nödvändiga åtgärder i EU för att bekämpa extremismen

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att inte vilja uppmärksamma hotet från islamismen, till följd av rädsla för vilka anklagelser som kan komma, skapar förlamning i stället för den handlingskraft som är nödvändig. Macron har stakat ut vägen, skriver Tomas Tobé. På bilden beväpnad polis utanför Notre Dame i Nice efter attentatet.
Foto: TT, FREDRIK WENNERLUND
Att inte vilja uppmärksamma hotet från islamismen, till följd av rädsla för vilka anklagelser som kan komma, skapar förlamning i stället för den handlingskraft som är nödvändig. Macron har stakat ut vägen, skriver Tomas Tobé. På bilden beväpnad polis utanför Notre Dame i Nice efter attentatet.

DEBATT

DEBATT. Den senaste tidens händelseutveckling i Frankrike visar dessvärre att hotet från islamismen är allvarligt.

Den 16 oktober mördades läraren Samuel Paty i en förort till Paris. Paty halshöggs på öppen gata och motiven härrörs till att han undervisat om yttrandefrihet och använt karikatyrbilder av profeten Muhammed, från tidningen Charlie Hebdo, i utbildningen. Samma tidningsredaktion som för fem år sedan också utsattes för ett brutalt terrorattentat.

Ett liknande fruktansvärt knivdåd har nu skett i Nice, med flera döda och skadade. Det utreds som terrorbrott.

Det är hög tid att Europa blir mer resolut i kampen mot islamismen.

I Frankrike har president Emmanuel Macron agerat befriande ärligt och klarsynt de senaste veckorna.

Macrons uttalanden, bland annat att "islamister vill åt vår framtid", har samtidigt väckt starka reaktioner och fått geopolitiska konsekvenser.

Men den militanta och separatistiska islamismen hatar våra värderingar, vårt sätt att leva och vår demokrati. Islamismen vill forma ett annat samhälle, ett ofritt samhälle där religionen står över lagen.

Att inte vilja uppmärksamma hotet från islamismen, till följd av rädsla för vilka anklagelser som kan komma, skapar förlamning i stället för den handlingskraft som är nödvändig. 

Såväl i retorik som i praktisk handling har Macron nu stakat ut vägen.

Initiativ har tagits för att motverka grogrunder för radikalisering och islamism. En moské, som spridit hätskt material, har stängts ned och organisationer som bedöms som radikala är föremål för att åläggas med förbud. Arbetet med utvisningar till följd av säkerhetshot har trappats upp.

De åtgärder som nu genomförs i Frankrike borde vara vägledande för arbetet – det är dags att EU följer i president Macrons spår. 

Jag ser tre åtgärder som avgörande för att Europa ska kunna bekämpa islamismen mer effektivt: 

Gemensamma EU-regler för att stoppa utländsk finansiering av extrema trossamfund.

Kartläggningar i Frankrike, och även Tyskland, har uppmärksammat problematiken i att spridningen av extremism inom Europa finansieras av aktörer utanför Europas gränser, bland annat Turkiet och Saudiarabien. Att detta förekommer också i Sverige står klart.

Personer eller stater som aktivt arbetar för att sprida extremism och uppvigla till terrordåd får inte fortsätta att ges detta utrymme.

Redan i dag finns EU-gemensamma system för att förhindra penningtvätt och icke önskvärda investeringar. På samma sätt krävs nu ett gemensamt europeiskt regelverk för att granska och stoppa utomeuropeisk finansiering av extrema trossamfund.

Stärk Europols arbete mot terrorism. 

I slutet av året väntas EU-kommissionen lämna förslag på hur EU:s myndighet för brottsbekämpning, Europol, kan stärkas. Europols anti-terrorverksamhet bedrivs i dag vid ett särskilt center, European Counter Terrorism Centre.

Inom ramen för Europols utökade mandat bör centret förstärkas och ges ökade ekonomiska resurser.

Detta förbättrar möjligheterna till informationsutbyte och underrättelse samt ger bättre möjligheter att bekämpa den gränsöverskridande terrorismen.

Europeisk spärrlista för hatpredikanter.

EU som helhet bör upprätta en så kallad spärrlista över hatpredikanter, som vill resa in i Europa i syfte att sprida radikala och fundamentalistiska budskap. Med en sådan spärrlista kan bekräftade hatpredikanter stoppas från att komma in i EU.

Dessa hatpredikanter utgör en källa till terrorism och behöver bemötas med ett gemensamt agerande inom EU.

Vi måste nu rusta oss och se till att EU har de lagar och regler som krävs för att bekämpa islamismen. Inte minst måste vi komma åt finansieringen som understödjer terrorn och extremismen.


Tomas Tobé, Europaparlamentariker (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE