EU har rätt, vattenkraft i Sverige är inte hållbar

Replik från Älvräddarnas samorganisation om vattenkraften

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Grunden för EU:s hållning att vattenkraft inte kan anses vara hållbar är ur vetenskaplig synpunkt oantastlig, skriver Christer Borg.
Foto: TT, SVANTE HARSTRÖM
Grunden för EU:s hållning att vattenkraft inte kan anses vara hållbar är ur vetenskaplig synpunkt oantastlig, skriver Christer Borg.

DEBATT

REPLIK. Emma Wiesner ondgör sig över både svenska regeringen och EU:s arbete med att arbeta fram ramregler för hållbara finansieringar.

Grunden för EU:s hållning att vattenkraft inte kan anses vara hållbar är ur vetenskaplig synpunkt oantastlig.

Vattenkraft är möjligen bra ur klimatsynvinkel, eftersom produktionen skapar lite koldioxid per producerad kilowattimme. Men den skapar också enorma skador på biologisk mångfald och ekosystem; detta är ovedersägligt och klarlagt i snart kilometervisa vetenskapliga rapporter från hela världen.

Oavsett detta anser EU att gammal, redan byggd vattenkraft, det vill säga den som vi har i Sverige, kan anses vara hållbar och därmed ok för finansiering om den bara är miljöanpassad.

Och häri ligger problemet för svenska politiker, inte bara de i C. Regeringen har nämligen beslutat att den svenska storskaliga vattenkraften (som står för 94 procent av svensk vattenkraftsproduktion) i möjligaste mån ska slippa miljöanpassa sig enligt EU:s bindande Vattendirektiv.

Vattendirektivet är det viktigaste miljödirektivet som EU tagit fram, och målen i detta direktiv har regeringen, med flertalet i riksdagens partiers goda minne, bestämt inte ska gälla för vattenkraften. Detta ska ske genom utnyttjande till bristningsgränsen av undantag som finns i direktivet.

Kraftbranschen är glada, det kostar pengar att miljöanpassa. Men nu är både bransch och politiker arga, eftersom EU säger att vattenkraften då inte kan anses vara hållbar och därför inte ska rekommenderas att finansieras vid exempelvis större renoveringar vilka kostar mångmiljardbelopp.

Så om bara Sveriges riksdag och regering kunde ta EU-rättens bindande direktiv på allvar och ställa ur miljösynpunkt helt rättmätiga krav på vattenkraftens miljöanpassning, skulle frågan om EU:s taxonomi vara löst.

I stället kräver Emma Wiesner att EU ska sänka miljökraven och kraven på hållbara finansieringar. Kan man göra detta och samtidigt påstå att man företräder ett ”grönt” parti?


Christer Borg, generalsekreterare Älvräddarnas samorganisation. Av regeringen delegerad expert i tidigare statlig utredning om vattenkraft


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE