Bort med monopolet – och sätt upp regler

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattören: Staten kan inte vara både domare och aktör i spelbranschen

Gustaf Hoffstedt.
Gustaf Hoffstedt.

DEBATT. Aftonbladet har i en artikelserie belyst det angelägna ämnet spelmissbruk, och då särskilt spelmissbruk kopplat till onlinekasino. Enligt Folkhälsomyndigheten befinner sig var femte kasinospelare i en riskgrupp, och var tionde är redan en problemspelare.

Det finns tre sätt att förhålla sig till spel: förbjud allt, tillåt allt eller reglera det. Jag är anhängare av det senare alternativet, att reglera spelandet. Här är behovet skriande i Sverige. Vi ligger långt efter föregångsländer som Danmark och Storbritannien som reglerade sina marknader för flera år sedan.

I Danmark övergav man sitt icke-fungerande spelmonopol år 2012, och resultatet har inte låtit vänta. Närmare 90 procent av allt onlinespel i Danmark sker på av staten godkända spelbolag. I Storbritannien är siffran ännu högre med 95 procent. Jämför det med Sverige där inte ens hälften av allt onlinespel sker inom monopolet.

Skillnaden består i att Danmark och Storbritannien inte tillämpar något monopol. I stället har de satt upp ett licenssystem. Det spelbolag som uppfyller högt uppsatta konsumentskyddsregler har möjlighet att söka och erhålla en licens.

Varför är det då så viktigt att spelandet sker inom licenssystemet, och inte som i dagens Sverige huvudsakligen utanför? Ja, därför att då måste alla följa exakt samma regler. Det är när alla spelbolag behandlas lika som det blir meningsfullt och legitimt med lagstiftning, och med en sådan kan man reglera exempelvis marknadsföring, ålderskontroll och obligatorisk spelarbudget. Om alla är med i systemet kan man också införa en gemensam avstängningsfunktion, så att den spelare som begär att bli avstängd från ett spelbolag samtidigt blir avstängd från alla andra spelbolag.

Och om alla följer samma regler blir det också möjligt med självreglering, alltså att hela branschen går samman om frivilliga spelansvarsåtgärder. Då kan till exempel en hel bransch avstå från spelreklam under den tid som barn normalt är vakna. Ett sådant sändningsuppehåll måste då omfatta såväl vanliga 30-sekundersreklamfilmer samt spelfrämjande dold reklam som Keno- och Triss-dragningar i mysig studiomiljö.

Statens roll blir då helt naturligt att stifta lagar och se till att spelbolagen följer dessa, snarare än att själv äga och driva ett eget spelbolag med de omfattande reklamköp som därmed följer. Staten är via sitt spelbolag Svenska spel i dag den största inköparen av spelreklam. Inte nödvändigtvis något ont i att köpa mycket reklam, men knappast heller en statlig kärnuppgift.

Från branschens håll välkomnar vi att staten nu prioriterar sin roll som den som sätter upp reglerna snarare än rollen som spelbolag med egna intressen på marknaden. Det borgar för en sundare spelmarknad. Det är helt enkelt aldrig lyckat att vara domare och spelare i samma match.

Gustaf Hoffstedt

Generalsekreterare, Branschföreningen för Onlinespel

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN