Sluta splittra familjer – förbättra integrationen

Vänsterpartiet: Den tillfälliga lagen måste bli en skamlig parantes i Sveriges historia

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att färre söker asyl i Sverige idag än tidigare beror inte på den tillfälliga lagen. Det beror på att det är svårare att ta sig in i och igenom Europa, skriver Christina Höj Larsen, flyktingpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.
Foto: TT
Att färre söker asyl i Sverige idag än tidigare beror inte på den tillfälliga lagen. Det beror på att det är svårare att ta sig in i och igenom Europa, skriver Christina Höj Larsen, flyktingpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

DEBATT

Vi minns alla den treåriga pojken Alan Kurdi som flöt i land, drunknad, hösten 2015 efter att ha flytt kriget i Syrien. Bilden gick inte att få bort från näthinnan. Alan blev en symbol för den utsatthet och grymhet som krigets inneboende krafter släpper loss. Desperationen fick människor i hundratusental att fly över Medelhavet i små osäkra båtar för att ta sig in i EU och Europa. När asylrätten behövdes som mest valde Sverige att sätta den ur spel.

Inte minst Moderaterna är ivriga att hålla samma takt som Sverigedemokraterna för att fortsatt splittra familjer

Det har nu gått tre år sedan regeringen annonserade den tillfälliga lagen och till sommaren går den ut. Nu höjs röster för att förlänga lagen. Inte minst Moderaterna är ivriga att hålla samma takt som Sverigedemokraterna för att fortsatt splittra familjer, bortprioritera humanitära skäl som skyddsgrund och skapa otrygghet och försämrad integration med tillfälliga uppehållstillstånd. Vi i Vänsterpartiet vill inte se en sådan förlängning.

Motivet till lagen var att färre skulle öka asyl i Sverige och att övriga Europa skulle ta ett större ansvar. Regeringen pratade om andrum som skulle göra det möjligt att förbättra kapaciteten i mottagandet av människor på flykt.

Sedan dess har regeringen med hjälp av högerpartierna, istället för att förstärka mottagandet, använt sitt andrum till att göra det svårare att ta sig in i Sverige och göra livet svårare för de som fått avslag på sina asylansökningar.

Ingen av de lagändringar man drivit igenom har föregåtts av normal beredning eller någon utredning. Konsekvenserna har blivit att Sverige är sämre på att ge skydd till människor på flykt, försämrad rättssäkerhet och ett allt större skuggsamhälle.

Att färre söker asyl i Sverige idag än tidigare beror inte på den tillfälliga lagen.

Nyligen kom Rådgivningsbyrån och Röda Korset med varsin rapport där de utvärderar
konsekvenserna av den tillfälliga lagen. Röda Korset har granskat de humanitära konsekvenserna och Rådgivningsbyrån har granskat de juridiska. Båda utvärderingarna visar att det saknas stöd för att lagen har uppfyllt sitt syfte.

Att färre söker asyl i Sverige idag än tidigare beror inte på den tillfälliga lagen. Det beror på att det är svårare att ta sig in i och igenom Europa. Det beror på att de som vill söka asyl i Europa istället är fast i libyska flyktingläger där de utsätts för grova övergrepp och säljs som slavar, beskjuts vid turkiska gränsen eller drunknar i Medelhavet.

Röda Korset beskriver hur den tillfälliga lagen, framför allt familjesplittringen och de tillfälliga
uppehållstillstånden leder till försämrad integration och etablering. Oron över sina familjemedlemmar leder till stress och försvårar möjligheterna att etablera sig. Tillfälliga uppehållstillstånd leder till ökad psykisk ohälsa och försvårar möjligheterna att bearbeta trauman.

Rådgivningsbyrån konstaterar att asylprocessen blivit allt mer rättsosäker till följd av den tillfälliga lagen då den flyttat över makt från lagstiftaren till rättstillämparen som i sin tur gör väldigt olika tolkningar.

Rådgivningsbyrån menar också att det skulle strida mot svensk grundlag att göra lagen permanent.

Regeringsformen säger att lagar som strider mot Europakonventionen inte får stiftas. Familjesplittringen strider mot Europakonventions bestämmelser om rätt till familjeliv och förbudet mot diskriminering. Tillfälliga undantag kan göras, men inte permanenta.

Regeringen och högerpartierna har inte visat något intresse av att utvärdera själva. Istället har regeringen bett Migrationsverket göra en konsekvensanalys av hur antalet asylsökande skulle påverkas om lagen inte förlängs. Analysen visar på en liten effekt och en ännu mindre effekt av att återinföra rätten till familjeåterförening.

Vi var många som förutsåg de problem och brister som den hastigt och hafsigt framtagna lagen skulle medföra, däribland ett femtiotal remissinstanser, lagrådet och oss i Vänsterpartiet. Nu har det visat sig att vi hade rätt på varje punkt.

Vi har alltså en lag som inte lever upp till sina syften, skadar integrationen och orsakar stort mänskligt lidande. Vänsterpartiet menar att lagen aldrig skulle ha stiftats och att den absolut inte ska förlängas.

Att göra den permanent skulle dessutom strida mot grundlagen. Medan regeringen har talat om andrum har människor på flykt tagit sina sista andetag i Medelhavet. Låt oss därför se till att den tillfälliga lagen bara blir en skamlig parantes i Sveriges historia.


Christina Höj Larsen, flyktingpolitisk talesperson för Vänsterpartiet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE