Debatt

Felaktig bild från S om telefonlinjen i Uppsala

Replik från Sjukhusstyrelsen om att stänga psykiatriakutens telefon

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är tyvärr en återkommande strategi hos Socialdemokraterna att måla upp en väldigt missvisande bild av aktuella frågor i Region Uppsala för att kunna rikta kritik mot det blågröna styret utifrån denna bild. Replik från Malin Sjöberg Högrell, ordförande för Sjukhusstyrelsen.

DEBATT

REPLIK. Det är helt grundläggande att människor som befinner sig i en utsatt situation på grund av psykisk ohälsa ska kunna få hjälp, akut om så behövs. Socialdemokraterna påstår att styret i regionen inskränker sådan hjälp, och målar upp en bild av att telefonnumret till psykiatriakuten utgjort en distanshjälplinje för stödsamtal, som nu avskaffas.

Det är en helt felaktig bild. Telefonnumret till psykakuten har inte fungerat som en stödlinje. 

Psykisk ohälsa ett oerhört allvarligt problem. I Uppsala län tar i snitt 52 personer sitt liv varje år. En viktig del av blågröna styrets politik har varit att utveckla den psykiatriska vården, i synnerhet första linjen och att få till tydliga roller för psykiatrins aktörer, så att människor inte faller mellan stolarna.

Akut hjälp måste finnas, men det är allra bäst när människor kan få hjälp redan innan så att behovet av akut hjälp inte behöver uppstå. 

Helt nödvändigt är samtidigt en akutpsykiatri som finns där för människor i allvarliga tillstånd, då tillvaron känns hopplös eller om man har tankar på suicid. Detta är alla partier i regionen eniga om.

Socialdemokraterna målar upp en bild av att vi försämrat tillgängligheten genom att avskaffa möjligheten att ringa akutpsykiatrin för att få omedelbar psykiatrisk hjälp på distans. Riktigt så är det dock inte.

Telefonnumret till akutpsykiatrin i Uppsala har aldrig utgjort någon formell stödlinje, på så sätt att man kan ringa in och få psykiatrisk hjälp över telefon. Det har enbart varit ett nummer till själva mottagningen där man svarat i mån av tid. Akutpsykiatrin tar emot och behandlar patienter akut, vilket är mottagningens uppgift, men man har inte en bemannad stödlinje för att hjälpa direkt över telefon.

Regionen har inte heller gett något sådant uppdrag till Akademiska sjukhuset. Eftersom en del uppfattade telefonnumret som en stödlinje, vilket den aldrig varit i dess formella bemärkelse, plockade man bort telefonnumret från hemsidan.

Det var ett beslut från verksamheten som det blågröna styret dock står bakom. Telefonen finns kvar men nås via sjukhusets växel. Orsaken till att numret togs bort från hemsidan är att det inte är en stödtelefon och aldrig har varit det. 

Det är viktigt att det finns nummer man kan ringa och direkt stöd att få över telefon om man akut behöver någon att prata med, vid de allvarliga tillstånd som nämnts.

Sådana stödlinjer finns också, och Akademiska sjukhuset hänvisar till flera stycken. 1177 hänvisar också till sådana stödlinjer. Det är fungerande stödlinjer som hjälper människor som akut behöver prata med någon.

Vi ställer oss positiva till inrättandet av en ny nationell stödlinje. Det fanns tidigare en nationell stödlinje, och vi i Blågröna styret kommer verka för att en ny nationell stödlinje utformas enligt det förslag som kommit från Folkhälsomyndigheten.

Det vore inte kostnadseffektivt att varje region inrättar en egen stödlinje och skulle ta resurser från mer effektiv hjälp. Det finns idag tillgängliga stödlinjer, själva numret till akutpsykiatrin har bara inte den funktionen. 

Det finns i dag tillgängliga stödlinjer, själva numret till akutpsykiatrin har bara inte den funktionen. 

Det är tyvärr en återkommande strategi hos Socialdemokraterna att måla upp en väldigt missvisande bild av aktuella regionfrågor för att kunna rikta kritik mot styret utifrån denna bild.

De har bland annat tidigare talat om en “privatiseringsvåg” på Akademiska, över ett beslut som rörde undersökning av förutsättningarna för upphandling av områden som utgjorde omkring en tredjedels procent av sjukhusets budget.

Den här gången framställer man det som att vi begränsar tillgängligheten till akutpsykiatrin och tar bort numret till en stödlinje på grund av resursbrist, trots att det inte varit någon stödlinje och att tillgängligheten till hjälp vid akuta tillstånd är densamma som innan.

Hjälp för personer som går igenom sin kanske svåraste tid i livet måste finnas. Trots Socialdemokraternas påståenden är det dock inget region Uppsalas blågröna styre har begränsat eller har för avsikt att inskränka.

Det finns hjälp att få, både på plats på Akademiska sjukhuset, och via stödlinjer som 1177 hänvisar till. Och viktigt att komma ihåg, är man akut sjuk, då ska man alltid ringa 112. Ingen ska behöva känna att de står utan möjlighet att söka hjälp för sin psykiska ohälsa. 


Malin Sjöberg Högrell, ordförande för Sjukhusstyrelsen (L) 


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Uppsala

LÄS VIDARE

Rädda telefonlinjen till psykiatriakuten

ÄMNEN I ARTIKELN

Uppsala

Liberalerna

Psykisk ohälsa

Socialdemokraterna

Uppsala län