M och KD:s grupp ville stryka ord om aborträtt

Malin Björk (V): EU-högern hotar lagstiftning mot det könsbaserade våldet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2021-07-14

Var tredje kvinna i EU har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld och varje vecka dör i genomsnitt 50 kvinnor till följd av våldet, skriver Malin Björk, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet.

DEBATT. Var tredje kvinna i EU har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld. Varje vecka dör i genomsnitt 50 kvinnor till följd av våldet. Det visar den mest heltäckande EU-undersökningen hittills från 2014. Vi vet dessutom att våldet mot kvinnor ökat kraftigt under covid-19-pandemin.

Utöver de direkta och personliga effekterna på kvinnorna, deras barn och anhöriga, kostar våldet också enorma summor pengar för hela samhället. Enligt en färsk sammanställning handlar det om hisnande 2 900 miljarder kronor per år inom EU.

Att det könsbaserade våldet är ett av Europas största samhällsproblem är ingen nyhet. Sedan över decennium har vi feminister i EU-parlamentet uppmanat EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag för att bekämpa våldet, men hittills utan resultat.

Nu gör vi ett nytt försök. I dag, onsdagen den 14 juli, röstar parlamentets ansvariga utskott om en rapport som jag är medförfattare till. I rapporten uppmanar vi bland annat till:

  • Att medlemsländerna satsar mer pengar och permanentar stödet till kvinnojourerna
  • Att alla medlemsländer inför en samtyckeslag lik den svenska lagen
  • Att prostitution ses som en form av våld mot kvinnor och att sexköp kriminaliseras, som i Sverige, Norge, Island, Frankrike, och Irland
  • Att polis och rättsväsende ökar sin kompetens och satsningar, så att vi får fler fällande domar och fler kvinnor kan få upprättelse i domstol
  • Att EU kommissionen antar en strategi och direktiv för att bekämpa våldet mot kvinnor och annat könsbaserat våld
  • Att ta i beaktande att det könsbaserade våldet även drabbar hbtqi-personer, eftersom grunden till våldet är patriarkala strukturer, könsstereotyper och en ojämn maktfördelning i samhället
  • Att sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) som aborträtten, också ses som en grundläggande del i att säkerställa kvinnors rättigheter och jämställdheten mellan män och kvinnor

De flesta håller med om att det könsbaserade våldet måste bekämpas. Men under förhandlingarna om rapporten hotade EU-parlamentets största partigrupp EPP, där svenska Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, att rösta nej till hela rapporten om inte alla referenser till SRHR-rättigheter som aborträtten, togs bort.

Att i Europa 2021 helt lyfta bort alla hänvisningar till SRHR-rättigheter när man arbetar med att bekämpa våld mot kvinnor går bara inte. Att bortse från hur viktig aborträtten är för kvinnors självständighet och rätt att bestämma över sina egna kroppar är fullständigt orimligt, särskilt i dessa sammanhang.

Att neka en kvinna rätten att göra abort vid en oönskad graviditet är rentav en form av våld mot kvinnor. Ingen ska behöva föda barn mot sin vilja.

Att högern på detta sätt ställer kampen mot det könsbaserade våldet mot SRHR-rättigheter som aborträtten är en skandal. Med detta agerande säger de rent ut att de konservativa krafterna i sin egen grupp väger tyngre än än den generella bekämpningen av våld mot kvinnor.

Jag hoppas naturligtvis att vi trots högerpartiernas motstånd efter dagens omröstning till slut får igenom en bra rapport i utskotten.

När det sedan blir dags för hela parlamentet att rösta om rapporten, i september, förväntar jag mig jag att de svenska högerpartierna Moderaterna och Kristdemokraterna tar fajten inom sin partigrupp i EU-parlamentet och uppmanar sina partigruppskamrater att inte sabotera det viktiga arbetet med att bekämpa våld mot kvinnor. Kom istället med i kampen med oss!

Det är hög tid att även de mer konservativa högerkrafterna börjar lyssna på de verkliga experterna på området – kvinnojourerna, överlevarna och forskarna – i stället för att hålla fast vid unkna gamla värderingar om kvinnors och mäns roller och platser i samhället. Det handlar faktiskt om liv och död.

Malin Björk, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

LÄS VIDARE