M, KD och SD:s budget hårt slag mot klimatet

Greenpeace: Kommer att stå oss dyrt på alla sätt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att sänka drivmedelsskatten är oansvarigt och omoraliskt. M, KD och SD:s budget driver på klimatutsläppen, förstörelsen av ekosystemen och artkrisen genom nedprioritering av skogsskydd i en tid av skenande klimatkris, skriver Carl Schlyter.
Att sänka drivmedelsskatten är oansvarigt och omoraliskt. M, KD och SD:s budget driver på klimatutsläppen, förstörelsen av ekosystemen och artkrisen genom nedprioritering av skogsskydd i en tid av skenande klimatkris, skriver Carl Schlyter.

DEBATT. Sverige hade utsett sin första kvinnliga statsminister, men ingen fick tid att fira det.

Några timmar senare röstades regeringens budget ned och ersattes med en som ökar glappet mellan de klimat- och miljömål Sverige satt upp och vad vi gör för att nå dem.

Vi behöver en rekordsnabb och smart omställning som både minskar utsläppen, säkrar ekosystemen och samhället och skapar trygghet för människor.

Den nya budgeten misslyckas på alla dessa områden. 

Varken regeringens ursprungliga förslag eller oppositionens budget som nu ligger har en chans att nå de miljömål riksdagen med bred majoritet röstade igenom för över 20 år sedan.

M, KD och SD:s budget driver tvärtom på klimatutsläppen, förstörelsen av ekosystemen och artkrisen genom nedprioritering av skogsskydd och gör det billigare lättare att släppa ut koldioxid i en tid av skenande klimatkris.

Flera studier har visat att minskad avverkning är bland det viktigaste vi kan göra för att rädda klimatet. Dagens kalhyggesbruk är en mycket farlig strategi ur klimatperspektiv, enligt forskarna

Att i kölvattnet av FN:s klimatkonferens välja att sänka drivmedelsskatten är oansvarigt, omoraliskt och kommer att stå oss dyrt på alla sätt.

Sänkt drivmedelsskatt skapar förutom ökade utsläpp även en falsk trygghet för landsbygden. Reformen kostar utöver utsläppen 2,4 miljarder det första året och hissnande 3,3 miljarder följande år.

Ett extremt ineffektivt sätt att minska bördan för landsbygden, till exempel har genomsnittsbilen i Stockholms län och Uppsala län längre körsträcka än i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Skattesänkningen ger mer pengar tillbaka till Stockholmsregionen än alla glesbygdskommuner tillsammans.

Dessutom underlättar budgeten för industrier med ohållbara affärsmodeller att fortsätta släppa ut koldioxid genom att ödsla skattebetalarnas pengar på CCS, en koldioxidinlagringsteknologi som är dyr, energislukande och ineffektiv, när vi har skog som redan gör jobbet, enklare och billigare.

Till råga på allt är det osäkert om tekniken ens fungerar eller kan lyckas bli lönsam utan statsstöd. 

Sverige behöver regeringar och budgetar som stoppar klimat- och miljökriser på ett ekonomiskt rationellt sätt och som ger människor trygghet i omställningen. 

  • Redovisa alla Sveriges utsläpp. Inför årliga minskningsmål för samtliga, inklusive biogena utsläpp, utsläpp från konsumtion och utrikes transporter.
  • Reglera samhällsekonomin så att den håller sig inom planetära och sociala gränser.
  • Använd finansbranschen för att snabbt styra om samhället. 
  • Skydda minst 30 procent av all natur. 
  • Ställ om till ett naturnära och regenerativt jordbruk, skogsbruk och fiske. 
  • Satsa på en industri som håller sig inom planetens gränser. Effektivisera först, ställ om till cirkulära flöden. Alla industriella verksamheter måste respektera miljöbalken. 

Vi behöver se över grunderna i vårt ekonomiska system och rikta fokus mot mål och visioner som gynnar människor, samhället och ekosystem.

Det gör vi inte genom att skövla vår natur, göra utsläpp billigare och sopa dem under mattan.


Carl Schlyter, kampanjledare för klimat och systemförändring Greenpeace


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE