Så ska Stockholm klara av den andra vågen

Blågröna styret: Varenda krona går till vård och kollektivtrafik

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När vi i dag beslutar om budgeten för nästa år tillförs varenda krona till hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Allt annat får stå tillbaka. Totalt får vården och kollektivtrafiken 2,15 miljarder kronor, skriver det blågröna styret med Irene Svenonius i spetsen.
Foto: TT, Anna Molander
När vi i dag beslutar om budgeten för nästa år tillförs varenda krona till hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Allt annat får stå tillbaka. Totalt får vården och kollektivtrafiken 2,15 miljarder kronor, skriver det blågröna styret med Irene Svenonius i spetsen.

DEBATT

DEBATT. En andra våg av covid-19 sprider sig oroväckande snabbt över världen och viruset ökar nu sin takt i Sverige. I Stockholmsregionen går vi ännu en gång mot allt allvarligare läge för varje dag som går, med tusentals nya bekräftade fall och återigen hundratals svårt sjuka i behov av sjukhusvård som följd. Smittspridningen går åt fel håll.

Under de mest kritiska dagarna i våras vårdade våra sjukhus 1 100 patienter för covid-19 samtidigt. Det var en belastning på vården som saknar motstycke i svensk sjukvårdshistoria. I skrivande stund vårdas 519 personer på våra sjukhus, varav 49 på inom intensivvården.

Samtidigt som smittspridningen ökar är samhällsekonomin kraftigt försämrad. Skatteintäkterna faller, tillväxten sjunker och en långvarig lågkonjunktur väntar.

Utöver detta står regeringen fast vid införandet av den kraftigt ökande skatteutjämningen som endast slår mot Region Stockholm. Inte heller täcker regeringen den utlovade kompensationen för covid-19 Region Stockholms faktiska kostnader och intäktsbortfall. Det är en allvarlig och osäker tid.

Pandemin har slagit hårt mot Stockholmsregionen, mot liv och hälsa, mot jobb och företag. Utmaningarna framåt är många. Vår utgångspunkt är dock tydlig:

Oavsett pandemi, konjunkturläge eller vilka förutsättningar den nationella politiken ger ska alla invånarna i Stockholmsregionen ha hälso- och sjukvård med korta köer och hög kvalitet samt en kollektivtrafik som är trygg, punktlig och löser livspusslet.

När vi i dag beslutar om budgeten för nästa år sätter vi därför patienter och resenärer främst.

Varenda krona tillförs till hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken nästa år och allt annat får stå tillbaka. Totalt tillför vi vården och kollektivtrafiken 2,15 miljarder kronor under 2021.

Primärvården stärks, arbetet med att bli en ännu bättre arbetsgivare för vården medarbetare fortsätter och utbyggnaden av kollektivtrafiken hålls i.

Vi gör också stora effektiviseringar i byråkratin för att frigöra varje möjlig krona. Administrationen skärs ned, kostnader för inköp och lokaler minskas och de politiska uppdragen bantas kraftigt.

Återigen, vårt huvudfokus är på det viktigaste i en krissituation; hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och bekämpandet av pandemin. Patienterna och resenärerna. Därutöver gör vi allt vi kan för att i samverkan med näringsliv, kommuner och andra aktörer motverka pandemins förödande effekter för företag och jobb. 

I rådande pandemi med hundratals svårt sjuka på våra sjukhus är det än viktigare att det politiska arbetet präglas av stor seriositet och ansvarstagande.

Därför är det försvårande för Region Stockholms samlande kraft att oppositionen lägger ofinansierade budgetförslag och söker politisk konflikt när fokus behöver vara på att lösa uppgiften för vården. Nu är det tid för ansvar och sluta med det partipolitiska gnabbet och återigen samla oss för att tillsammans bekämpa pandemin. 

Just nu är Region Stockholms fulla fokus på fem saker:

  1. Stoppa smittspridningen och vända utvecklingen i pandemin i Stockholmsregionen.

  2. Vården ska ha rätt förutsättningar för att vårda sjuka och rädda liv. Även inför denna virusvåg kommer alla resurser som behövs därför att tillföras.

  3. Utöka testning och smittspårning för att minska smittspridningen. Vi har precis ökat kapaciteten till 50 000 personer i veckan och ett intensivt arbete pågår med att utöka kapaciteten ytterligare. 

  4. Kollektivtrafiken ska fortsätta att köras fullt ut trots det stora biljettappet, färre resenärer och utebliven full kompensation.

  5. Förbereda oss för att genomföra en massvaccination den dagen ett vaccin finns tillgängligt.

Vi kommer fortsätta sätta patienter och resenärer främst. Därför tar vi i dag beslut om en budget för en stark region i en svår tid. Vi kommer använda alla verktyg vi kan för att möta och bekämpa smittan.

Men det är nu varje invånares ansvar att se till att vi inte hamnar i en lika allvarlig situation som i våras. Håll i, håll ut och avstånd. Vi ska klara detta tillsammans. 


Irene Svenonius, finansregionråd (M)
Gustav Hemming, tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd (C)
Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd (L)
Ella Bohlin, vårdutvecklingsregionråd (KD)
Tomas Eriksson, miljö- och kollektivtrafikregionråd (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE