De här barnen behöver stöd – inte mer vård

Läkare: Vi måste bygga ut socialtjänsten rejält för de unga som har det svårast i Sverige

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Om det är något jag hoppas på efter valet den 9 september, så är det en förstärkt socialtjänst, skriver läkaren Jonas F. Ludvigsson.
Foto: GETTY
Om det är något jag hoppas på efter valet den 9 september, så är det en förstärkt socialtjänst, skriver läkaren Jonas F. Ludvigsson.

DEBATT. Ambulansen hade åkt mer än en timme för att komma till sjukhuset. När jag rondade den sjuka flickan så noterade jag hur ovårdad hon var. Mamman som satt bredvid var själv sliten, kanske av trötthet och oro?, men sannolikt också av utsatthet och fattigdom. 

Flickan hade adhd och eventuellt epilepsi. Under ronden framkom att hon hade stora skolsvårigheter och hög frånvaro. Mamma kom in på att flickans storebror inte heller haft det så lätt i skolan men så hade ju han börjat med alkohol tidigt, precis som sin pappa.

Utredningen visade ingen epilepsi, men under de där dagarna på avdelningen påmindes jag gång på gång om att den här flickan i första hand inte behövde medicinsk vård, hon och hennes familj behövde omsorg, de behövde sociala stödinsatser. De behövde inte fler laboratorieprover och tabletter, de behövde en kontaktperson.

Derek, 15, år kom också via akuten. Han betedde sig konstigt. Ganska snart bad vi om ett urinprov för att leta efter droger. Det var positivt för knark. Jag gjorde sedvanlig socialtjänstanmälan.

Socialtjänsten har sedan dess följt upp familjen och jag vet efter samtal med familjen att åtminstone en till kille och en tjej i Dereks klass har tagit samma drog. 


Under nästan tio år hade jag barnavårdscentrals-mottagning (BVC) varannan vecka. Vid flera tillfällen träffade jag små barn som inte växte som de skulle, inte fick den omsorg, stimulans eller uppmärksamhet de behövde. Det ledde i åtminstone ett fall till att barnet stannade av i utvecklingen.

För flera av barnen ordnade socialtjänsten stödfamiljer och ibland även jourhem/familjehem.

Gemensamt för barnen i mina exempel är deras behov av insatser från socialtjänsten.

År efter år toppar ”vård, skola och omsorg” den politiska agendan i Sverige. Jag som jobbar inom vården ser ett behov av medicinska satsningar, för att bibehålla vår låga barnadödlighet, för att ännu färre barn ska dö i cancer, för att förhindra komplikationer av svåra infektioner och så vidare.

Men jag tror också att vi måste se längre, bortanför vården om vi vill förbättra hälsan hos de barn som har det sämst i Sverige. För deras skull behöver vi en rejäl satsning på svensk socialtjänst. 

Många barn behöver insatser från sjukvård, skola och socialtjänst samtidigt. Svensk barnsjukvård är en av de bästa i världen, till stor del för att vi jobbar förebyggande. Förebyggande mödrahälsovård gör att färre nyfödda dör och kan vara ett stöd för mammor som har svårt med amningen.

Förebyggande BVC gör att vi tidigt hittar barn som inte växer eller utvecklas, och det gör att vi har en hög vaccinationstäckning bland barn. Det räddar liv.

På samma sätt behövs en förebyggande socialtjänst! Åtgärder har som störst effekt när de sätts in tidigt! 

Jag imponeras gång på gång av hur socialtjänsten arbetar med barn och deras familjer. Hur de utformar individuellt anpassade åtgärder. Hur de försöker stötta barn i familjer där det förekommer missbruk eller psykisk ohälsa/sjukdom hos den vuxne, eller där den vuxna inte orkar med sina barn. 

Socialtjänsten ska vara uppsökande. De ska och kan följa barn och ungdomar som hamnat på glid. De ska och kan ta initiativ för att samordna aktörer och gör det bland annat genom så kallade Samordnade Individuella Planer (SIP). Där samråder vi i vården med socialtjänst och andra delar av kommunen för att ge barnet de insatser som behövs.

För att barnet ska må bra. För att barnet ska få växa upp under trygga förhållanden.

Väljare har en tendens att ropa efter mer pengar till lag och ordning, och mer pengar till vården, men ibland handlar det om att sätta in åtgärder ”innan något gått fel”. 

Ungdomar i riskmiljöer hamnar lättare i kriminalitet, men drabbas också oftare av sjukdom, drogmissbruk och olyckor. Här har socialtjänsten en oerhört viktig roll att spela.

Om vi vill investera i framtiden så bör vi investera i våra barn och ungdomar.

Om det är något jag hoppas på efter valet den 9 september, så är det en förstärkt socialtjänst.


Jonas F. Ludvigsson, barnläkare/Professor, Örebro Universitetssjukhus och Karolinska Institutet
(För att skydda patienternas integritet är deras berättelser omgjorda)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE