Centerpartiet, ni måste visa välfärden respekt

Kommunal: Resurserna måste öka

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Centerpartiet sitter på en nyckelroll i höstens budgetförhandlingar. Det är därför viktigt att vi gemensamt ger välfärden den respekt den förtjänar, skriver Tobias Baudin.
Foto: TT
Centerpartiet sitter på en nyckelroll i höstens budgetförhandlingar. Det är därför viktigt att vi gemensamt ger välfärden den respekt den förtjänar, skriver Tobias Baudin.

DEBATT

DEBATT. I 19 av landets 21 regioner och i över 200 av 290 kommuner sitter förtroendevalda från Centerpartiet i olika majoritetsstyren.

Ni centerpartister har därmed en nyckelroll i vår gemensamma välfärd. Jag vill med denna artikel rikta mig till er.

Ni vet vilket viktigt arbete som välfärdens anställda gör varje dag året om, och ni vet också vilken enorm arbetsinsats som har krävts, och fortfarande krävs, av de anställda under coronapandemin. Ni är också medvetna om rekryteringsutmaningar, kvalitetsbrister och arbetsmiljöproblem, och därmed om de stora resursbehoven inom välfärden.

Det är därför viktigt att vi gemensamt gör våra röster hörda och kräver att välfärden prioriteras i budgetpropositionen för 2021, det vill säga höstbudgeten.

Jag vet att Kommunal och Centerpartiet delar uppfattningen att välfärden ska vara offentligt finansierad, att den ska vara av hög kvalitet och tillgänglig för alla i hela landet. Min erfarenhet är att de allra flesta förtroendevalda har ett enormt engagemang för att leverera förskoleverksamhet, skola, sjukvård och äldreomsorg av yppersta kvalitet.

Därför delar vi troligtvis även frustrationen över att resurstillskotten från staten till kommuner och regioner inte ökar i takt med behoven. Att det under många år har skett besparingar och neddragningar för att den kommunala budgeten ska ”gå ihop”, trots att vi vet att underbemanningen i många verksamheter sliter hårt på de anställda och försämrar kvaliteten.

Vi är nog också flera som ser att många kommuner får det svårt ekonomiskt i takt med befolkningsutvecklingen. Inte minst äldreomsorgen kämpar med att kunna rekrytera utbildad personal samtidigt som andelen äldre i behov av omsorg ökar.

Äldreomsorgen ska byggas stark för att ge bästa möjliga vård och omsorg i alla lägen. Då kommer den också klara eventuella kriser i framtiden. Och det kräver att den långsiktiga finansieringen av välfärden säkras. Det handlar om generella, höjda och långsiktiga statsbidrag, men också om att vi tar ett gemensamt ansvar för finansieringen.

Äldreomsorgen förtjänar och behöver uthållighet och en långsiktig finansiering. Och inte bara det – krisen har visat att det behövs ett rejält äldreomsorgslyft: högre kompetens, hållbar bemanning och hälsosam arbetsmiljö, bättre tillgång till medicinsk kompetens för de äldre som får insatser från hemtjänst eller på särskilt boende.

Jag vet att många centerpartister i landets kommuner och regioner delar Kommunals frustration över bristen på resurser till välfärden. Under pandemin har ert parti aktivt bidragit till ekonomiska stöd åt företagen på närmare 200 miljarder kronor.

Stöd som varit välbehövliga och nödvändiga. Men coronapandemin har också visat på bristerna i välfärden. Vill vi bevara en offentligt finansierad välfärd med hög kvalitet krävs det mer resurser.

Nu måste vi våga prioritera – för att hela landet och alla kommuner och regioner ska leva. Nu måste vi visa välfärden den respekt den förtjänar!


Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: