Nog med tomma ord – agera mot våldet nu

Debattörerna: Gängen i Malmö har fått växa alldeles för länge

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi behöver inte fler uttalanden om att våldet är ”oacceptabelt”. Nu behöver vårt land konkreta åtgärder. Det räcker inte att fördöma våldet. Våldet måste motverkas, skriver moderaterna Carl-Johan Sonesson och Anna Jähnke.
Foto: TT
Vi behöver inte fler uttalanden om att våldet är ”oacceptabelt”. Nu behöver vårt land konkreta åtgärder. Det räcker inte att fördöma våldet. Våldet måste motverkas, skriver moderaterna Carl-Johan Sonesson och Anna Jähnke.

DEBATT

DEBATT. Knappt halvvägs in i november månad har gängkriminaliteten i Malmö redan hunnit skörda två liv. Den första helgen i november dog en tjugoåttaårig man efter en skottlossning. Den döde betecknas av polisen som ”en mycket central person i Malmös kriminella nätverk”.

Lördagen den nionde sköts en femtonårig pojke till döds på Möllevångstorget. Hans jämnårige vän kämpar i detta nu för sitt liv. Båda är ”kända för polisen sedan tidigare, trots sin unga ålder”.

Låt det sjunka in – två femtonåringar är ”sedan tidigare kända av polisen”.

De kriminella nätverken har tillåtits växa alldeles för länge. Det är ett gigantiskt misslyckande att tonåringar skjuts ihjäl på våra gator.

Medan det socialdemokratiska styret i Malmö putsat på Malmös varumärke och regeringen funderat över vilka andra partier de kan prata med har människor drabbats av bombdåd och skottlossningar, exploderande bilar och rån – och unga människor har dött. Otryggheten påverkar alla i staden, och utgör en extra belastning på en hårt pressad sjukvård.

I september publicerade Sydsvenskan en kartläggning över de kriminella nätverken i Malmö. Två saker är slående vid läsningen av reportaget: De kriminella männen är unga och de har, trots sin ungdom, redan digra brottsregister. Flera begick brott redan i tioårsåldern – ofta på uppmaning av äldre, redan kriminella, ungdomar.   

Dessvärre är problemen inte begränsade till Malmö – också andra städer i Skåne, som Helsingborg, Lund och Kristianstad har drabbats av explosioner, bilbränder och rån.

Ska vi komma tillrätta med den gängrelaterade brottsligheten måste vi hejda rekryteringen av unga in i de kriminella nätverken. Skola, socialtjänst och psykiatrin måste samverka för att fånga upp unga i riskzonen.

Här krävs både akuta åtgärder, och insatser på längre sikt, förebyggande arbete och straffskärpningar. En av punkterna i Moderaternas 12-punktsprogram mot de kriminella gängen betonar just detta: Samhället måste bli bättre på att fånga upp dem som rekryterats till gängen.

Barn under 18 år som begår grova brott i gängmiljöer bör bli kriminalvårdens snarare än kommunernas ansvar eftersom kriminalvården är bättre skickade att arbeta med återfallsförebyggande åtgärder. Så räddar vi flera, från att förstöra sina egna liv, och från att skada andra människor.

Vi tror på skärpta straff, för vapenbrott och för narkotikabrott, och vi vill införa möjligheten att utdöma dubbla straff för brott som har ett samband med gängkriminalitet. En studie från BRÅ (2017) indikerar nämligen att längre straff verkar förebyggande.

Återfallen är vanligare bland dem som har dömts till korta straff än hos dem som dömts till längre straff.  

Vi vill stärka vittnesskyddet samt ge polisen större möjligheter att använda sig av telefonavlyssning och kameraövervakning, vilket skulle öka möjligheterna att klara upp brott. Polisen ska ges möjlighet att beslagta kriminellas tillgångar och stänga ner brottslig verksamhet.

Vi behöver inte fler uttalanden om att våldet är ”oacceptabelt”. Nu behöver vårt land konkreta åtgärder. Det räcker inte att fördöma våldet. Våldet måste motverkas.


Carl-Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande (M)
Anna Jähnke, ordförande i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:

LÄS VIDARE