Ert förslag motverkar landsbygden, Lööf

Replik från Naturskyddsföreningen om grön omställning

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Förslaget motverkar såväl klimatomställningen som en hållbar utveckling och möjligheterna att bo och verka på landsbygden, skriver Johanna Sandahl.
Förslaget motverkar såväl klimatomställningen som en hållbar utveckling och möjligheterna att bo och verka på landsbygden, skriver Johanna Sandahl.

REPLIK. Annie Lööf och Peter Helander (C) föreslår att den lagstiftning som är till för att säkra en framtida tillgång på skogsråvara ska tas bort.

Förslaget motverkar såväl klimatomställningen som en hållbar utveckling och möjligheterna att bo och verka på landsbygden.

Naturskyddsföreningen delar det övergripande budskapet om att klyftan mellan land och stad behöver slutas. Ett reseavdrag baserat på avstånd och rättvisa skatter är bra. Men landsbygden förtjänar en bioekonomi som verkligen gynnar dess näringar, skogens biologiska mångfald och klimatarbetet.

En hållbar tillväxt baserad på skogsråvara kräver ett hållbart skogsbruk. Innehållet i den ”frihetsreform” för skogen som föreslås gynnar varken en levande landsbygd eller klimatomställningen.

Kolförrådet i skogens träd och mark måste i stället öka betydligt över tid. Samtidigt måste den skogsbiomassa som tas ut användas till faktiskt klimatnytta, med ett högre förädlingsvärde än pappersmassaprodukter.

Lööfs och Helanders resonemang bygger på att tillgången på råvara måste öka för att Sverige ska kunna producera mer kortlivade produkter som biobränsle, massa och papper. En färsk studie visar att 10–20 år längre omloppstid i skogen jämfört med i dag, ger ett betydligt högre kolförråd i skogslandskapet, samtidigt som en större andel av råvaran kan utnyttjas till långlivade produkter.  

Det går ändå totalt att göra ungefär samma uttag av biomassa som i dag. Fokus på en längre omloppstid i skogen och långlivade produkter skulle även gynna antalet arbetstillfällen i glesbygden.

Ska skogen vara en del av klimatpusslet, måste den användas klokt utan att hota biologisk mångfald och andra nyttor som den ger samhället.

Centerpartiet har gjort levande landsbygd till profilfråga. En levande landsbygd består av ett myller av människor, näringar och verksamheter som på olika sätt är beroende av skogen. Det som nu behövs är styrmedel och morötter som gynnar ett hållbart nyttjande av skogen, inte regellättnader som verkar i motsatt riktning.


Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE