Debatt

Gå inte på att det är ”manligt att dricka”

Debattörerna: Vi män måste våga utmana alkoholnormen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Alkoholnormen är i dag en av de starkaste normerna i Sverige och tillsammans med destruktiva manlighetsnormer får den förödande konsekvenser, skriver Lucas Nilsson och Shahab Ahmadian.
Alkoholnormen är i dag en av de starkaste normerna i Sverige och tillsammans med destruktiva manlighetsnormer får den förödande konsekvenser, skriver Lucas Nilsson och Shahab Ahmadian.

DEBATT

DEBATT. Mansrollen står under förändring. Idealen för vad som anses manligt är inte detsamma som igår. Under de senaste decennierna har vi rört oss mot en värld där såväl män som kvinnor kan agera friare från tidigare väldigt trånga könsnormer.

Samtidigt lever många gamla föreställningar kvar. Som man förväntas du vara ”stark”. Du ska kräva plats, utstråla dominans och vara beredd på att trycka ner för att komma upp. Du får inte visa sårbarhet eller prata känslor.

Föreställningar och normer som begränsar och skadar mäns möjlighet att uttrycka sig och må bra.

Tyvärr befinner sig många män i sociala sammanhang där de måste bevisa sitt värde gentemot andra män genom att upprätthålla destruktiva mansideal.

Kosta vad det kosta vill, för om du inte lyckas leva upp till mansnormerna, riskerar du att stötas ut från gruppen.

Sällan är dessa destruktiva mansnormer så starka som när alkohol är inblandad. För män finns en förväntan på att du ska dricka och en förväntan på hur en ”riktig man” ska dricka.

Hela 70 procent av de unga vuxna anser att det är manligt att dricka mycket alkohol, enligt en undersökning från IQ.

Alkoholen är också ständigt närvarande: på jobbeventet, festen, fotbollsmatchen, grabbkvällen. Arenor där det förväntas att du som man ska dricka. Dubbelt så många män som kvinnor svarar att den främsta anledningen till att de dricker alkohol är för att passa in.

Sammantaget får detta konsekvenser, inte bara för mäns frihet utan också för deras hälsa. Alkoholens skadeverkningar drabbar män hårt. Män är överrepresenterade inom nästan all alkoholrelaterad statistik: konsumtion, sjukdom, beroendeproblematik, våld och dödsfall.

Men det borde inte, och behöver inte, vara så här.

Vi vill i stället se ett samhälle fritt från skadliga normer som begränsar killar och män från att leva ett tryggt och hälsosamt liv. Ett samhälle där personer ska få leva fria och rika liv på samma villkor, utan att känna sig tvungna att ge vika för destruktiva mans- och alkoholnormer.

Detta är viktigt, inte bara för att mäns alkoholkonsumtion är en begränsning för dem själva, utan också för att den begränsar andra personers hälsa och frihet.

Allt det som förknippas med skadliga maskulinitetsnormer förstärks, berättigas och till och med ursäktas när alkohol kopplas in. Tre av fyra unga vuxna tycker att alkohol i hög grad används som en ursäkt för olämpligt beteende, enligt en undersökning från IQ.

Det är ofta kvinnor som hamnar i skottgluggen för det destruktiva beteendet.

Alkoholkulturen utgör en manlig arena där berusning förskjuter vilka beteenden som är accepterade. I den cocktail som uppstår när alkoholkulturen blandas med destruktiva mansnormer skapas en miljö där objektifiering av kvinnor och den påstådda rätten till deras kroppar inte bara får ta plats utan även ursäktas med meningen ”men han menade det inte, han var ju bara full”.

De destruktiva mansnormerna – förstärkta och ursäktade av alkoholen – kan här nå sina värsta och mest extrema uttryck i form av våld och övergrepp.  

Men det borde inte, och behöver inte, vara såhär. 

Vi män behöver våga prata mer öppet om alkoholkulturen och hur denna påverkar både oss och andra. Vi behöver också kritiskt granska hur alkoholnormen befästs och upprätthålls i samhället, för bakom alkoholnormen står inte minst en industri som tjänar pengar på dem som dricker, både mycket och ofta. 

Den skadliga uppfattningen att det är ”manligt att dricka” är nämligen inte skadlig för alla. Den reproduceras av alkoholindustrin genom reklam, populärkultur och sociala medier.

Knepen är hämtade från tobaksindustrin, som länge sålt sina produkter genom förstärkta stereotyper såsom den “manliga” Marlboro man. Alkoholkonsumtion och manlighet vävs ihop, göder varandra och tillsammans säkrar de alkoholindustrins vinster.

Alkoholnormen är i dag en av de starkaste normerna i Sverige och tillsammans med destruktiva manlighetsnormer får den förödande konsekvenser.

Alla män bär inte på destruktiva normer eller har ett skadligt förhållande till alkoholen, men en kultur upprätthåller vi tillsammans och därför har vi alla ett ansvar att bli aktiva och agera för ett bättre samhälle.

Vi kan välja ett liv fritt från begränsande normer och en ogynnsam alkoholkonsumtion. Vilket liv väljer du?


Lucas Nilsson, förbundsordförande IOGT-NTO
Shahab Ahmadian, ordförande MÄN


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Alkohol

LÄS VIDARE

DEBATT Vi måste utmana den skadliga mansnormen

ÄMNEN I ARTIKELN

Alkohol

IOGT-NTO