Debatt

Ni vet att ni bluffar om försvaret, M och KD

Debattörerna: Partierna utnyttjar situationen och förmedlar en helt felaktig bild av verkligheten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I överenskommelsen mellan S, MP, C och L som fanns på bordet ingick kraftigt förstärkt budget för Försvarsmakten med 3 miljarder kronor 2019, 5 miljarder 2020 och ytterligare 10 miljarder 2021, skriver Niklas Karlsson och ClaesGöran Carlsson.

Foto: TT
DEBATT

DEBATT. När man läser kommentarer och artiklar från företrädare för M och KD den senaste veckan, så kan man helt felaktigt få uppfattningen att det enbart är deras förtjänst att Försvarsmaktens budget förstärks rejält 2019.

De utnyttjar situationen med en bakbunden övergångsregering för att förmedla en fullständigt felaktig bild av verkligheten.

Övergångsregeringen bestående av S och MP har tillsammans med M, C, KD, L och V kommit överens om spelreglerna för en budget lagd av en övergångsregering.

Den överenskommelsen innebar att S och MP var förhindrade att öka anslaget för Försvarsmakten.

Trots vetskapen om det går nu moderata företrädare ut och hävdar att Socialdemokraterna äventyrar Sveriges säkerhet.

De uttalandena tangerar gränsen för politisk hederlighet, och gagnar inte de gemensamma strävanden vi haft för att hitta samsyn om svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Den bild som förmedlas i Dagens Nyheter den 20 december stämmer bättre överens med sanningen.

I den framförhandlade överenskommelsen mellan S, MP, C och L som fanns på bordet ingick kraftigt förstärkt budget för Försvarsmakten med 3 miljarder kronor 2019, 5 miljarder 2020 och ytterligare 10 miljarder 2021.


Niklas Karlsson, ordförande för riksdagens försvarsutskott (S)
ClaesGöran Carlsson, riksdagsledamot (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE

DEBATT. Liberalerna: Ni begår ett misstag, M och KD

ÄMNEN I ARTIKELN

Spelet om regeringsmakten

Säkerhetspolitik

Socialdemokraterna

Centerpartiet

Miljöpartiet

Vänsterpartiet

Moderaterna