Vi unga måste sluta bråka om klimatet

Bonde: Det är dags att utgå från våra förutsättningar här i Sverige

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag tror att lösningen finns i själva ekosystemet som drabbats av klimatsjukan. Av någon anledning finns det en motsättning mellan brukande och bevarande. Det första betyder använda, nyttja, odla och det andra vidmakthålla, spara, skydda, skriver Emilia Astrenius Widerström.
Foto: TT
Jag tror att lösningen finns i själva ekosystemet som drabbats av klimatsjukan. Av någon anledning finns det en motsättning mellan brukande och bevarande. Det första betyder använda, nyttja, odla och det andra vidmakthålla, spara, skydda, skriver Emilia Astrenius Widerström.

DEBATT

DEBATT. Kraftfull! Det är känslan som växer i mig när jag hör att vi måste öka takten och minska klimatutsläppen radikalt. Jag är ung och jag arbetar med Sveriges mäktigaste ekosystem; jordbruksmarken och skogen som ger oss mat och trä.

Där finns knutar att lösa men där finns också lösningarna – om vi vågar kombinera begreppen bruka och bevara och tar oss tid att lyssna på varandra.

Forskaren Johan Rockström beskrev efter FNs klimatpanel IPCCs rapport nyligen läget med klimatet som akut för att lyckas bromsa den negativa trenden där temperaturen fortsätter att öka.

Vi har bara 12 år på oss säger forskarna så domen kommer lagom till min 40-årsdag. Att minska de fossila utsläppen är nummer ett av det vi måste göra och det är bråttom.

Vad gör man som människa med den informationen? Drabbas av ångest, börjar cykla mer, köper ekologisk blomjord, slutar äta kött. Eller som ganska många: ingenting. För att frågan är så stor, oket så tungt och stater och företag så tysta om hur de ska minska sina utsläpp.

Som bonde har jag en enda jord att bruka, jag kan inte byta ut den, inte köpa en ny att flytta hit. Denna jord är mitt allt.

Jag tror att lösningen finns i själva ekosystemet som drabbats av klimatsjukan. Av någon anledning finns det en motsättning mellan brukande och bevarande. Det första betyder använda, nyttja, odla och det andra vidmakthålla, spara, skydda.

Men om vi ska ha en ärlig chans att överleva och leva vidare på vår planet måste vi kombinera de två begreppen, förstå komplexiteten i olika landskap, marker och jordar, vad dessa är kapabla till och hur vi tar bäst hand om dem. Då kan vi både bruka och bevara samtidigt.

Som bonde har jag en enda jord att bruka, jag kan inte byta ut den, inte köpa en ny att flytta hit. Denna jord är mitt allt. Skulle jag sumpa den? Aldrig. Och du, hur tänker du?

Vi bönder möter naturen på nära håll varje dag och med sommarens extrema torka blev det akuta läget övertydligt. Sverige har fördelar som stora ytor, utbredda skogar som äter koldioxid, nordligt klimat, mycket vatten. Vi kan ösa beröm över oss själva för att vi ligger i topp vad gäller innovationer, nya tekniker, odlingssystem, digitaliserad styrning, förnybara produkter från skogen och klimatsmart mat.

Men vi behöver göra mer, bli fossilfria, ta reda på vilka grödor vi ska odla istället för att prata om vad vi ska äta, dela kunskap mellan branscher, öka konsumentkunskapen om att olika jordar har olika förutsättningar för grödor, och resurseffektivisera matkedjan så att vi slutar kasta mat.

Men det finns ett problem som stjäl både tid och energi. Det är att vi unga ofta hamnar i grupperingar som motarbetar varandra, ofta i låsta positioner. Om vi ska hinna ställa om hela samhället inom 12 år så måste vi få bort dessa låsningar och samarbeta.

Jag vill därför skapa en gemensam plattform för unga, med start de närmaste månaderna. Där vill jag att vi lyssnar klart på varandras kunskap och förklaringar och vågar tro att trots olika vägar framåt så har var och en goda intentioner. Med en gemensam plattform kan vi samarbeta, få fram nya idéer och påverka politiken. 

Jag vill också att vi flyttar fokus från global till nationell nivå. Många granskningar och mycket information som sprids kommer från andra länder. Det gör att många i Sverige får en förvrängd bild av hur odling, miljöarbete och djurhållning går till här.

För att skapa konkreta förändringar nu behöver vi utgå från den mark Sverige har att odla, den skog som växer i Sverige och de drivmedel, den energi och den mat vi kan producera här. Fossilfritt, förnybart, hållbart.

Jag känner mig kraftfull och vill göra allt som går för att vända den onda spiralen. Är du med?

Det är dags för ett öppet samtalsklimat där vi unga från organisationer, företag och politiska partier, influensers och andra smarta tyckare och tänkare samlar kraft för att minska klimatpåverkan.

Jag känner mig kraftfull och vill göra allt som går för att vända den onda spiralen. Är du med?
Emilia Astrenius Widerström, ordförande LRF Ungdomen, djurskötare, klimataktivist


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE