SD ljuger om svenskt bistånd

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Anna Sundström, Olof Palme Center.
Anna Sundström, Olof Palme Center.

DEBATT

REPLIK. I dagens Aftonbladet skriver representanter för Sverigedemokraternas biståndsorganisation Hepatica att de systematiskt diskrimineras av Sida och svenska regeringen eftersom de inte får tillgång till det partianknutna demokratistödet.

Hepatica lyfter en rad påståenden om exempel på förskingring och felaktigt utbetalade medel.

Artikeln innehåller flera överdrifter och minst ett direkt fel.

I artikeln påstås att Palmecentret har sponsrat Robert Mugabes regim i Zimbabwe, något som är direkt felaktigt. Palmecentret har aldrig gett något stöd till Mugabe.

Vi och våra partners har i många år arbetat aktivt för att stödja det fria civilsamhället i Zimbabwe.

Att Sverigedemokraterna inte har förståelse för hur svenskt bistånd fungerar kanske är förlåtligt, om än oroväckande, men att de väljer att skriva direkta lögner om andra partiers arbete är pinsamt.

Det är sant att stödet till partianslutna organisationer (PAO) varit föremål för granskning vid flera tillfällen de senaste åren, och det är just därför reglerna kring hur och till vem medel betalas har skärpts. De nya reglerna innebär att granskningen och kraven på redovisning är tuffare än förut, vilket vi på Palmecentret är positiva till. Det svenska PAO-stödet är avgörande i arbetet för att bygga upp fungerande demokratiska partier som vilar på grunden om alla människors lika värde. Alla medel som används till detta måste därför redovisas tydligt för att användas där de gör bäst nytta.

Hepatica har genom sin debattartikel visat på sin bristande kunskap om svenskt bistånd och borde i framtiden hålla sig borta från ogrundade anklagelser.

Anna Sundström,

verksamhetschef Olof Palmes internationella center

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: