Publicerad:
Uppdaterad:

Ni har tappat kontroll över migrationsfusket

Moderaterna: Fallet med den irakiske ministern avslöjar bristerna

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

 Fallet med irakiske försvarsministern är minst sagt anmärkningsvärt. En utländsk minister – som är svensk medborgare – utreds av svensk polis för brott mot mänskligheten och bidragsbrott. Fallet visar tyvärr på allvarliga strukturella brister i de svenska systemen, skriver  Gunnar Strömmer och Maria Malmer Stenergard (M).
Foto: Klara Söderberg / Fredrik Wennerlund
Fallet med irakiske försvarsministern är minst sagt anmärkningsvärt. En utländsk minister – som är svensk medborgare – utreds av svensk polis för brott mot mänskligheten och bidragsbrott. Fallet visar tyvärr på allvarliga strukturella brister i de svenska systemen, skriver Gunnar Strömmer och Maria Malmer Stenergard (M).

DEBATT. Regeringen har tappat kontrollen. Flera uppmärksammade exempel visar att det finns strukturella fel i svenska system som nu måste åtgärdas.

Fallet med den irakiske försvarsministern är minst sagt anmärkningsvärt. Det hör givetvis inte till vanligheterna att en utländsk minister – som är svensk medborgare – utreds av svensk polis för både brott mot mänskligheten och bidragsbrott.

Men fallet visar tyvärr även på allvarliga strukturella brister på flera olika håll i de svenska systemen. Problemen kan åtgärdas – men regeringen är svag och drar åt fel håll.


1. För det första är det för enkelt att skapa sig en falsk identitet i Sverige.
Förra veckan rapporterades om att systemet med samordningsnummer har havererat. Det handlar alltså om tillfälliga identitetsnummer för personer om inte är folkbokförda i Sverige. Gränspolisen varnar för att de inte längre har kontroll över vilka som befinner sig i landet. En myndighetsgemensam lägesbild av den organiserade brottsligheten lyfter fram flera exempel på bidragsbrott som begås genom att utnyttja att det är så enkelt att få en identitet registrerad i Sverige.
Skatteverket, som uppmärksammat bristerna, lade fram förslag på lagändringar redan för ett år sedan. Detta verkar ha gått regeringen helt förbi, som i stället svarat med en utredning som delvis går i rakt motsatt riktning och efterfrågar åtgärder för att fler personer på enklare sätt ska kunna få samordningsnummer.
Ett sätt att komma åt missbruket med samordningsnummer skulle vara att ge myndigheterna skarpare verktyg för kontroll. Redan i april 2017 uppmanade en majoritet i riksdagen regeringen att återkomma med ett förslag om att ge Migrationsverket direktåtkomst till bland annat Skatteverkets data i syfte att kunna kontrollera arbetstillstånd. Trots färdiga och remitterade förslag, och en tydlig efterfrågan från Migrationsverket, har det varit knäpptyst i frågan från regeringens sida.


2. För det andra är det för enkelt att utnyttja välfärdssystemen i Sverige.
Enligt Delegationen för korrekta utbetalningar betalas cirka 18 miljarder kronor ut felaktigt från välfärdssystemen varje år. Det är mer än statens samlade migrationsbudget för 2019. Varannan felaktigt utbetald krona uppskattas bero på misstänkt avsiktliga fel. Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet har i en ny kartläggning vidare slagit fast att bidragsbrott och brott mot välfärdssystemen är omfattande och finansierar grovt organiserad brottslighet.
Det är uppenbart att våra välfärdssystem måste omges av ett starkare skydd – mot enstaka fuskare men också mot den organiserade brottsligheten. Moderaterna vill därför se att en bidragsbrottsenhet på Försäkringskassan inrättas och att ansvaret för att åtala bidragsbrott flyttas till Ekobrottsmyndigheten. Dessutom vill vi att myndigheterna i större utsträckning ska använda sig av hembesök för att utreda och stävja fusk.


3. För det tredje går det att fuska sig till både uppehållstillstånd och medborgarskap i Sverige
I dag är det visserligen möjligt att återkalla ett uppehållstillstånd när en person medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet förtigit omständigheter, som varit av betydelse för att få tillståndet. Men efterlevnaden av reglerna brister. Migrationsverket måste därför ges ett tydligt uppdrag att särskilt prioritera och driva ärenden som gäller återkallelse av statusförklaring och uppehållstillstånd.
Dessutom saknar Sverige – till skillnad från våra nordiska grannar och de flesta EU-länder – en möjlighet att återkalla medborgarskap från personer som begått grova brott mot staten, som terrorbrott, eller personer som lämnat felaktiga uppgifter eller mutat sig till ett medborgarskap. Regeringen tillsatte nyligen en utredning om medborgarskapet – men regeringens direktiv stoppar effektivt utredaren från att lägga fram förslag om återkallelse av medborgarskap. Något som Moderaterna krävt under flera år.
Listan över exempel på strukturella fel i de svenska systemen kan göras ännu längre. Och tyvärr växer den i takt med att regeringen sitter på händerna. Sverige måste få ett ledarskap som vill och kan gå från ord till handling.


Gunnar Strömmer, Partisekreterare (M)
Maria Malmer Stenergard, Ordförande Socialförsäkringsutskottet (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:

LÄS VIDARE

Publicerad: