Lägg ner den onödiga tidningen Vårt Malmö

Debattören: Inget annat än en megafon för de politiker som har makten

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det helt obegripligt att Malmö stad konkurrerar med den fria pressen genom att varje månad dela ut runt 168 000 exemplar av tidningen Vårt Malmö. Lägg ner den, skriver Anton Sauer, Centerpartiet.
Det helt obegripligt att Malmö stad konkurrerar med den fria pressen genom att varje månad dela ut runt 168 000 exemplar av tidningen Vårt Malmö. Lägg ner den, skriver Anton Sauer, Centerpartiet.

DEBATT

DEBATT. I södra Sverige finns det en hel rad med tidningar och medier som bevakar allt från sport, näringsliv, kultur och framför allt politik.

Därför är det helt obegripligt att Malmö stad konkurrerar med den fria pressen genom att varje månad dela ut runt 168 000 exemplar av tidningen Vårt Malmö. Den stora upplagan gör tidningen till en av Sveriges största som påtvingas medborgarna oaktat om dessa vill ha den eller inte.

Att du som Malmöbo inte kan välja bort tidningen grundas i att det räknas som samhällsinformation och inte en faktisk tidning. Även om den tar sig redaktionella friheter med både innehåll och reportage. 

Centerpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att helt strypa utgivningen av Vårt Malmö. Viktig samhällsinformation kan och ska distribueras vid behov per post alternativt genom SMS eller online till våra medborgare, det är självklart, men inte med elva upplagor om året till klirret av sex miljoner skattekronor. 

Samtidigt tar tidningen in annonser och konkurrerar således med fria aktörer i staden vilket riskerar att driva bort fria aktörer och näringsliv då deras resurser inte är lika stora som Malmö Stads.

Tidningsbranschen är hårt utsatt som det är och behöver inte konkurrens från en kommuns skattefinansierade och påtvingade tidning. Vill individer söka upp informationen utöver det som bör klassas som samhällsinformation, finns detta att göra via stadshuset, online, på något av kommunens bibliotek etc. 

Miljöaspekten är också viktig att belysa, när Malmöbor inte kan välja bort att få tidningen är det omöjligt att veta den faktiska efterfrågan. Malmö Stad kan inte veta hur många som faktiskt vill ha tidningen i dag, och hur många som slänger den direkt i pappersinsamlingen.

Att papper återvinns är alltid positivt, men det mest miljövänliga är ju att aldrig producera en icke-efterfrågad produkt. Att alltid utgå ifrån tanken ”vi vet bäst” inom Malmö Stad, skapar inte endast frustration utan även onödiga utgifter och bruk av resurser. 

Ett ytterligare problem är att Vårt Malmö är utformat som en tidning men saknar de granskande funktionerna och ska i stället fungera som ett informationsblad med samhällsinformation till stadens invånare.

När man läser Vårt Malmö, ifrågasätter man dock vad som Malmö Stad klassar som samhällsinformation. Begreppet verkar sträcka sig från information om kvinnojourer till hyllningar av Socialdemokratiska politiska förslag om hur vi tacklar arbetslöshet. Även om politiker och politiska partier inte nämns vid namn så är det problematiskt och bör inte klassas som samhällsinformation. 

På Malmö Stads hemsida kan man läsa sig till att ”…genom att läsa Vårt Malmö får du en inblick i hur staden fungerar, och de värden som Malmö stad står för. Artiklar och reportage ska kännas angelägna och viktiga, framför allt för dig som bor i Malmö”.

Men ska man agera informationsblad bör man således inta en högst objektiv ställning i sina reportage, därför finner jag det oroande att tidningen gång efter gång berömmer just de styrande partiernas initiativ samtidigt som det under de senaste årens utgivningar inte publicerats en enda kritisk artikel. Det är inte politiskt neutralt och varför tidningen genom sin nuvarande utformning får befogad kritik, oavsett hur stort engagemanget i innehållet från något parti faktiskt är.

Tidningen trots sin vilja att verka som en seriös aktör i medielandskapet reduceras till en megafon för de politiker som innehar makten i staden, oavsett vilket politiskt parti eller partier det är. Det är en odemokratisk och tvivelaktig användning av skattemedel som måste få ett slut. Låt oss nu ge ut det sista brasvirket och begrava Vårt Malmö på tidningarnas kyrkogård.


Anton Sauer, kommunfullmäktigeledamot och 2:e vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE