Debatt

Våldsutsatta män har ingenstans att ta vägen

Debattören: Bryt tystnaden om män i destruktiva relationer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

 Vi får varje vecka tre till fyra samtal från desperata, förtvivlade och rädda män som inte vet var de ska vända sig. Män som blivit utskrattade och helt enkelt inte blivit trodda när de sökt hjälp hos polis och socialtjänst, skriver Johan Rylander, ordförande för Akillesjouren Uppsala.
Vi får varje vecka tre till fyra samtal från desperata, förtvivlade och rädda män som inte vet var de ska vända sig. Män som blivit utskrattade och helt enkelt inte blivit trodda när de sökt hjälp hos polis och socialtjänst, skriver Johan Rylander, ordförande för Akillesjouren Uppsala.

DEBATT

DEBATT. Julen. En mysig, magisk och fröjdefull högtid. En glädjens tid med fin musik, god mat och julklappar. Och det är ju så vi alla vill ha det. Familjefrid.

Men, i många hem är det inte så. Julen är också en tid då våldet i nära relationer ökar markant och förmörkar tillvaron. En tid då barnen, som lever i dessa våldsamma hemmiljöer, tvingas uppleva skrik och slag i stället för en fridfull och kärleksfull jul. En tid då skräck, panik och en hemsk klump i magen överskuggar glädje och julefrid.

Julen är över för denna gång men nyårsfirandet står för dörren. Vi på Akillesjouren Uppsala vill därför uppmärksamma det våld som pågår i hemmen, bakom stängda dörrar, som inte bara drabbar kvinnor utan även män och personer i samkönade relationer. Våldet som barnen i dessa familjer tvingas bevittna.

Vår regering har under decennier gjort stora satsningar för att minska mäns våld mot kvinnor. Det är bra, viktigt och behövs. När det gäller det grövre och dödliga våldet i hemmen utövas det i högre grad mot kvinnor. Tittar man däremot på övrigt relationsvåld i hemmen kan man i framtagen statistik från BRÅ så kan se att det skiljer endast några få procent när det gäller kvinnors och mäns utsatthet. Den tystnadskultur som idag råder kring män som är utsatta för våld i sina nära relationer måste därför brytas.

Akillesjouren Uppsala efterlyser en mer inkluderande satsning för att få bukt med relationsvåldet. En satsning som inte ställer grupp mot grupp. Där alla brottsoffer, oavsett kön och sexuell läggning, ses som lika skyddsvärda. Det är nämligen så att rädslan, isoleringen, paniken, hopplösheten och skräcken är densamma. Våld i nära relationer är ingen könsfråga.

Vi på Akillesjouren Uppsala arbetar för att hjälpa och stötta män som lever i destruktiva relationer. En grupp som lider i en nedtystad och bortglömd tillvaro. Antalet män som utsätts för relationsvåld är stort. Vi får varje vecka tre till fyra samtal från desperata, förtvivlade och rädda män som inte vet var de ska vända sig. Män som blivit utskrattade och helt enkelt inte blivit trodda när de sökt hjälp hos polis och socialtjänst.

En annan viktig fråga som vi vill lyfta är bristen på skyddade boenden som tar emot män. Det gör att männen inte har någonstans att ta vägen tillsammans med sina barn. Något som tvingar dem att stanna kvar längre än nödvändigt i den våldsamma hemmiljön.

Det behövs en akut förändring när det gäller arbetet med att minska relationsvåldet i det svenska samhället. Akillesjouren i Uppsala kämpar varje dag för att uppmärksamma mäns utsatthet samt för att se till att män och samkönade ska inkluderas i samhällets hjälpapparat.

För att få till stånd denna nödvändiga förändring krävs ett hårt arbete. Det krävs dock att såväl politiker, polis, sjukvård, rättsväsende som alla inblandade myndigheter också är beredda att ta sitt ansvar och hjälpa till, så att alla som utsätts för relationsvåld får lika mycket hjälp oavsett kön eller sexuell läggning.

Så länge vår regering väljer att blunda för att våld i nära relationer drabbar alla oavsett kön och sexuell läggning så sviker de alla barn, kvinnor och män i de relationer som inte motsvarar deras exkluderande syn på relationsvåldet.

Vi på Akillesjouren Uppsala är redo att bidra med vår kunskap och våra erfarenheter för att på så vis få till en könsneutral approach i arbetet mot våld i nära relationer. Nu väntar vi bara på att makthavarna ska våga lyssna.

Inför 2022 vill Akillesjouren Uppsala uppmana Sveriges nya Jämställdhetsminister Eva Nordmark och Sveriges regering att:

  • Skapa möjligheter för skyddade boenden för våldsutsatta män och deras barn.
  • Ändra på regleringsbrevet till JÄMY så att uppdraget blir att synliggöra och minska våld i alla nära relationer, oavsett vem som drabbas och vem som utför våldet.
  • Skapa en nationell utredningsgrupp för utveckling av arbetet med att minska relationsvåldet där representanter från alla organisationer som jobbar mot relationsvåld ingår, inte bara organisationer som arbetar med mäns våld mot kvinnor.
  • Arbeta könsneutralt och inkluderande så att ingen oavsett kön och sexuell läggning ska behöva utsättas för våld i hemmet.

För er män som utsätts för olika typer av relationsvåld finns information på vår Facebooksida. Vi finns här för er och kan nås under hela jul-och nyårshelgen.


Johan Rylander, ordförande för Akillesjouren Uppsala


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Relationer

LÄS VIDARE

DEBATT: Vi kan inte blunda för kvinnors våld mot män

ÄMNEN I ARTIKELN

Relationer

Relationsvåld

Eva Nordmark

Våldet mot kvinnor

Våldsbrott

Jul

Brottsofferjouren