Skolan ska vara för alla – inte bara de mest lönsamma

Slutreplik: När friskolorna sållar ut elever ökar segregationen

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Just för att bakgrunden inte ska styra elevens framtidsmöjligheter bör de inte sorteras utifrån härkomst. Och vilka elever är det som behöver de dåliga skolorna, frågar debattören.
Just för att bakgrunden inte ska styra elevens framtidsmöjligheter bör de inte sorteras utifrån härkomst. Och vilka elever är det som behöver de dåliga skolorna, frågar debattören.

DEBATT

SLUTREPLIK. Friskolornas riksförbund framhäver gärna att de företräder små, icke vinstsyftande skolor. Och deras vd Ulla Hamilton avfärdar att vinstintresset ligger bakom riksförbundets försvar av kösystemet, detta såll som vaskar fram de lönsammaste eleverna.

Men sett till antal elever framgår att de vinstsyftande skolorna dominerar i Friskolornas riksförbund. Exakta siffror saknas eftersom de inte släpper ifrån sig dessa. De är bara frikostiga med statistik som stöder bilden de önskar ge av sig själv.

Ulla Hamilton visar likgiltighet inför att kötid som urvalskriterium ökar segregationen och skapar sorterade skolor, där barn med olika bakgrund och livsvillkor inte ges möjlighet att mötas.

Hon ignorerar att en sorterad skola aldrig kan bli likvärdig. Hon försvarar med andra ord ett särintresse, vinstsyftande skolor, som kolliderar med allmänintresset, en bra skola för alla barn.

Ulla Hamilton undrar hur allsidig elevsammansättning ska ”viktas mot den enskildes vilja”. Det är en falsk motsättning. Urvalskriteriet kan vara kötid, lottning eller bygga på hur elever bidrar till allsidighet, det är ändå samma antal elever som får sin vilja igenom när platserna fördelas. Däremot påverkar urvalskriteriet om segregationen ökar eller minskar.

Ulla Hamilton tycker att ”fokus i skoldebatten borde ligga på vad den enskilda eleven behöver och vart den vill, inte på var den kommer ifrån.”

Just för att bakgrunden inte ska styra elevens framtidsmöjligheter bör de inte sorteras utifrån härkomst. Och vilka elever behöver de dåliga skolorna, som blir den ena sidan av den olikvärdighet som kösystemet skapar?

Ulla Hamilton tycker att ”alla behöver ges förutsättningar att välja och välja i tid”. Är det på BB alla ska välja skola? Så som det är redan nu, till några skolor.

Friskolornas Riksförbund, uppbackat av Sveriges rikaste lobbyorganisation för vinstsyfte i välfärden, Svenskt Näringsliv, bör inte diktera villkoren för vår fundamentala samhällsinstitution skolan, där alla våra barn ska få utvecklas till kapabla och ansvarstagande medborgare.


Boel Vallgårda, utredare i skolfrågor


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en slutreplik. Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE