Coronakrisen riskerar öka antalet självmord

Suicide Zero: Arbetslöshet, isolering och sorg är allvarliga riskfaktorer

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Coronakrisens konsekvenser på samhället är kännbara här och nu och kommer troligtvis vara det under lång tid framöver – inklusive en ökad risk för självmord. Vi uppmanar därför samtliga regioner och kommuner att agera, skriver Rickard Bracken, Suicide Zero.
Foto: GETTY, Erik Simander Bildbyrån
Coronakrisens konsekvenser på samhället är kännbara här och nu och kommer troligtvis vara det under lång tid framöver – inklusive en ökad risk för självmord. Vi uppmanar därför samtliga regioner och kommuner att agera, skriver Rickard Bracken, Suicide Zero.

DEBATT

DEBATT. Coronaviruset utlöser i skrivande stund en global ekonomisk kris och en förhöjd risk för ökande självmordstal i Sverige.

För att minska risken för ökad psykisk ohälsa och skydda dem som redan mår dåligt måste samhället öka farten när det gäller det självmordsförebyggande arbetet i landets kommuner och regioner. Samtidigt behöver vi medmänniskor veta hur vi ska agera.

Enligt IMF orsakar Coronaviruset en global recession som är lika allvarlig som finanskrisen 2008. Erfarenhet från tidigare kriser visar att antalet självmord riskerar att stiga då fler plötsligt drabbas av livsomställningar som arbetslöshet, varsel, isolering och förlust av närstående – samtliga allvarliga riskfaktorer för självmord.

För att bromsa smittans framfart har regeringen på rekommendation av svenska myndigheter vidtagit en rad åtgärder. Folkhälsomyndigheten fortsätter att göra sitt yttersta för att föreslå så välavvägda åtgärder som möjligt.

Det är dock så att dessa åtgärder i förlängningen innebär stora livsomställningar för enskilda individer. Därför är det oerhört angeläget att kommuner och regioner omedelbart förstärker och påskyndar arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och självmord.

Tyvärr saknar två av tre kommuner handlingsplaner för det självmordsförebyggande arbetet, trots dess avgörande betydelse för att få ner självmordstalen.

När vi på Suicide Zero har varit i kontakt med ansvariga politiker för att uppmana dem att ta fram en handlingsplan för det självmordsförebyggande arbetet har vi flera gånger fått svaret att man ska återkomma när situationen kring coronaviruset har lugnat ner sig.

Vi förstår impulsen att vilja avvakta med tanke på den osäkerhet som råder, men vet också att det vore kontraproduktivt att göra så. Coronakrisens konsekvenser på samhället är kännbara här och nu och kommer troligtvis vara det under lång tid framöver – inklusive en ökad risk för självmord.

Vi uppmanar därför samtliga regioner och kommuner att agera i tid och förstärka det självmordsförebyggande arbete som redan pågår på flera håll i landet. I de kommuner och regioner där en suicidpreventiv handlingsplan saknas bör politiskt ansvariga omedelbart fatta beslut om att en handlingsplan ska tas fram.

Konsekvenserna av krisen kan dock inte bara hanteras av ansvariga myndigheter och politiker. Den som är i kris måste snabbt få hjälp, och här måste vi som medmänniskor hjälpas åt.

Att få prata om den oro man upplever är ett lika viktigt råd för den psykiska hälsan som det är att tvätta händerna och hålla ett avstånd för att undvika smittspridning.

Då vi får svårare att mötas fysiskt behöver vi hitta andra sätt att prata med varandra. Ett telefonsamtal eller en hälsning på mejlen kan betyda mycket för den som känner sig ensam och orolig.

Här kommer några tips:

  • Fråga hur personen mår.

  • Visa att du bryr dig och vill lyssna – även om ni inte träffas fysiskt.

  • Förmedla hopp och betona att det finns hjälp för den som mår psykiskt dåligt.

  • Håll kontakten och stäm av regelbundet.


Vi ser just nu början till en dominoeffekt där kriser utlöser varandra. Vi måste göra allt för att se till att den ekonomiska kris vi ser i Coronavirusets kölvatten inte för med sig fler självmord. Tillsammans kan vi rädda liv.


Rickard Bracken, generalsekreterare Suicide Zero


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publicerad:

LÄS VIDARE