Mäns våld mot kvinnor börjar bland våra unga

Centerpartiet: Nu måste Socialtjänsten erbjuda behandling även till förövarna

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Centerpartiet vill att socialtjänsten får i uppdrag att erbjuda stöd eller behandling för personer som själva vill få hjälp för ett aggressivt eller våldsamt beteende. I dag är man enbart inriktad på offret, skriver Annie Lööf och Sofia Jarl.
Foto: GETTY
Centerpartiet vill att socialtjänsten får i uppdrag att erbjuda stöd eller behandling för personer som själva vill få hjälp för ett aggressivt eller våldsamt beteende. I dag är man enbart inriktad på offret, skriver Annie Lööf och Sofia Jarl.

DEBATT

DEBATT. 9 000 kvinnor utsätts årligen för våld i en nära relation. Våldet är dessutom vanligare bland 16–24 åringar enligt statistik från Brå.

Det krävs breda åtgärder som både riktar sig till brottsoffer och förövare för att vända våldsspiralen.

Var tredje vecka dödas en kvinna i Sverige av sin man. Var femte misshandel som polisanmälts hittills i år har skett i en nära relation. Till och med augusti i år har 8 970 kvinnor anmält att de misshandlats av sin partner enligt ny statistik från Brå.

Samtidigt är mörkertalet för lidande till följd av våldsamma relationer stort och ungas hälsa glöms ofta bort i debatten – trots ett tydligt mönster som visar att mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer.

Att det sexuella våldet är ett stort problem bland unga återspeglas i berättelser från ungdomsmottagningar.

16-åriga tjejer med svåra underlivsproblem till följd av hårt sex, ökad psykisk ohälsa och en växande osäkerhet kring den personliga integriteten är vittnesmål som ökar. Många unga tjejer är också osäkra på vad man som partner bör gå med på sexuellt för att anses älskvärd.

I en kartläggning av ungas våld i nära relationer genomförd av stiftelsen 1000 möjligheter tidigare i år var till exempel den viktigaste frågan för de unga tillfrågade: ”Måste man gå med på strypsex?”.

Där framgår att våld och destruktiva beteenden är så normaliserat att varken unga förövare eller offer vet var de lagliga gränserna går samt att unga förövare har ett stort behov av samtalsstöd för att bryta destruktiva beteenden.

Detta är samhället alldeles för dåliga på att fånga upp och det får förödande konsekvenser på sikt då unga vuxna utvecklar ett aggressivt beteende.

Att så få förövare döms är ett allvarligt problem och ett stort hinder för att förebygga killars våld mot tjejer. Detta måste ändras. Att åtal väcks är en förutsättning för fällande dom och blir också en fråga om upprättelse för den som utsatts. 

Samtidigt visar våld långt ner i åldrarna att förebyggande åtgärder är avgörande för att stoppa våldsspiralen i ett tidigt skede.

Centerpartiet har i många år varit pådrivare för den införda samtyckeslagstiftningen, för strängare straff, för ökat stöd till brottsoffer, utbildning av rättsväsendet så att brottsoffer känner sig lyssnade på och får stöd.

Vi har flera förslag som måste till, bland annat vill vi göra kontrollerande beteende brottsligt eftersom det är genom att tänja på psykiska gränser, som att inskränka på sin partners frihet, som våldet ofta börjar. Det är ett viktigt steg i arbetet med att minska det psykiska och fysiska våldet.

För att komma till bukt med våldet långsiktigt är breda insatser centrala för så väl brottsoffer som förövare.

Centerpartiet vill därför att socialtjänsten får i uppdrag att erbjuda stöd eller behandling för personer som själva vill få hjälp för ett aggressivt eller våldsamt beteende. I dag är man enbart inriktad på offret.

En person som är på väg in i ett våldsamt beteende och som har en egen vilja att sätta stopp för detta måste kunna få adekvat stöd och hjälp – oavsett ålder.

Fysiskt våld får aldrig normaliseras och dessa siffror är tydliga tecken på att vi tidigare måste fånga upp förövarna. Ingen ska behöva lida i tystnad medan omvärlden passivt ser på.


Annie Lööf, partiledare Centerpartiet
Sofia Jarl, ordförande Centerkvinnorna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE