Sverige bör prioritera hbtq-flyktingar

M: Gör surrogatmödraskap lagligt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hbtq-personer bör prioriteras i Sveriges kvotflyktingmottagande. Men vi bör också använda vårt bistånd som en mer kraftfull hävstång, i synnerhet gentemot de länder som tydligt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Inför det kommande svenska ordförandeskapet i EU kommer en moderatledd regering även att driva frågan om att samkönade äktenskap och partnerskap ska erkännas inom EU, skriver debattörerna.
Hbtq-personer bör prioriteras i Sveriges kvotflyktingmottagande. Men vi bör också använda vårt bistånd som en mer kraftfull hävstång, i synnerhet gentemot de länder som tydligt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Inför det kommande svenska ordförandeskapet i EU kommer en moderatledd regering även att driva frågan om att samkönade äktenskap och partnerskap ska erkännas inom EU, skriver debattörerna.

DEBATT. Sverige är ett av världens bästa länder att leva i som hbtq-person, men hårt tillkämpade rättigheter utmanas nu både öppet och i det fördolda.

Politiken måste inte bara säkra historiska framsteg, utan modernisera regelverken för att trygga hbtq-personers rättigheter och livsvillkor.

Vi presenterar i dag fem punkter för ett samhälle byggt på öppenhet och tolerans.

 1. Förbjud omvändelseterapi
  Tidigare i år släppte myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) en kartläggning över förekomsten av så kallad ”omvändelseterapi” – det vill säga påtryckningar som hbtq-personer utsätts för i syfte att få dem att förneka sin sexuella läggning och könsidentitet. Det var chockerande läsning. En av fem tillfrågade uppgav att de fått utstå ifrågasättande och övertalningsförsök av sin omgivning. Och i fem procent av fallen handlade det om regelrätta övergrepp, som sexuellt våld, misshandel, tvångsgifte, och begränsad tillgång till mat (!). I Sverige har alla rätt att älska den man vill. En moderatledd regering kommer i likhet med Norge att verka för ett uttalat förbud mot omvändelseterapi.
 2. Offentliga medel ska värna tolerans - inte finansiera hat- eller hedersretorik
  I många fall sker övergrepp mot hbtq-personer inom familjen av religiösa och kulturella skäl. Experter uppskattar att så många som 240 000 unga kan leva under hedersförtryck i Sverige. Detta är mycket allvarligt. Riktade insatser bör riktas till nyanlända i form av obligatorisk samhällskunskap med särskild information om hbtq-personers rättigheter här. Sverige har tagit ett mycket stort ansvar för att ge människor på flykt från krig och förtryck skydd, med förföljelse på grund av sexuell läggning som ett särskilt skäl. Vi kan aldrig tillåta vårt land att bli en fristad för förtryckande värderingar. Personer utan svenskt medborgarskap som döms för angrepp mot hbtq-personer bör utvisas.
  Den offentliga finansieringen av föreningar och organisationer som sprider hatpropaganda och intolerans måste omedelbart få ett slut. En total översyn måste göras över alla de regelverk som reglerar utbetalningarna. Kraftfulla åtgärder krävs både för att öka kontrollen som sker före det att bidrag betalas ut, liksom för att förbättra den revision som alltid bör ske i efterhand. En förening som utövar påtryckningar genom omvändelseterapi bör göras återbetalningsskyldig.
 3. Stå upp för hbtq-personers rättigheter även i EU och inom utrikespolitiken
  På många håll i världen lever hbtq-personer under hot och förtryck. I mars 2014 drogs delar av det svenska biståndet in till Uganda efter en ny repressiv lagstiftning i landet. Det var bra: Sverige måste stå upp för de mänskliga rättigheterna i världen.
  Men det innebär också att vi måste ställa krav på oss själva. Hbtq-personer bör prioriteras i Sveriges kvotflyktingmottagande. Men vi bör också använda vårt bistånd som en mer kraftfull hävstång, i synnerhet gentemot de länder som tydligt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Inför det kommande svenska ordförandeskapet i EU kommer en moderatledd regering även att driva frågan om att samkönade äktenskap och partnerskap ska erkännas inom EU.
 4. Tillåt surrogatmoderskap och gör familjelagstiftningen könsneutral
  Sverige har länge varit ett liberalt föregångsland och ett öppet samhälle. Det förpliktigar. Barnlängtan och föräldraförmåga styrs inte av huruvida du är i en hetero- eller homorelation och familjelagstiftningen måste därför ses över så att den blir könsneutral. I dag hamnar många familjer som skaffar barn genom surrogatmoderskap utomlands i en rättsosäker situation, där både föräldrar och barn hamnar i kläm. Vi vill att altruistiskt surrogatmoderskap ska vara möjligt i Sverige. Precis som vid adoptioner bör det självklart föregås av en omsorgsfull lämplighetsprövning.
 5. Allas blod ska värderas lika
  Fyrtio år efter att homosexualitet slutade klassas som en psykisk störning är det på tiden att en av de sista relikerna från en mer fördomsfull tid försvinner. Det är dags att ta bort ett av de diskriminerande regelverk som finns kvar för homo- och bisexuella. Socialstyrelsen bör få ett uttryckligt uppdrag att ändra i riktlinjerna för blodgivning så att sexuell läggning inte längre ska vara avgörande för vem som får donera blod.


Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna


Filippa Reinfeldt, hbtq-politisk talesperson för Moderaterna


Kim Nilsson, ordförande för Öppna moderater


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE