Debatt

Inför försörjningskrav för anhöriginvandring

SD: S och M vill återgå till en schweizerost-politik full av hål

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverigedemokraternas hållning har ständigt varit densamma: vill man hämta hit anhöriga från utlandet måste man också kunna försörja dem. Man kan inte kräva att skattebetalarna står för notan, skriver Jonas Andersson (SD).

Foto: TT

DEBATT

DEBATT. Sverigedemokraterna tror på kärleken. Staten eller samhället ska inte stå i vägen för människors jakt på lycka. En fungerande anhöriginvandring är därför en grundpelare i vår migrationspolitik.

Men lika rimligt som att samhället försäkrar individen rätten att finna kärleken, lika rimligt är det att individen inte kräver att samhället står för notan. Med frihet kommer ansvar, i detta fall försörjningsansvar.

Frågan om försörjningskrav vid anhöriginvandring har varit en stötesten i migrationskommitténs diskussioner. Före den tillfälliga lagens införande år 2016 fanns visserligen vissa försörjningskrav, men lagstiftningen var lika hålig som en schweizerost.

Undantagen staplades på varandra, med resultatet att nästan ingen anhöriginvandring omfattades av några krav överhuvudtaget. Man kunde vara hemlös, arbetslös, bidragsberoende – och ändå hämta hit hela familjen från fjärran land.

Resultatet och konsekvenserna var förutsägbara: i dagens samhälle är utrikesfödda hårt drabbade av fattigdom, trångboddhet och utanförskap.

Sverigedemokraternas hållning har ständigt varit densamma: vill man hämta hit anhöriga från utlandet måste man också kunna försörja dem. Man kan inte kräva att skattebetalarna står för notan.

Vi välkomnade därför den tillfälliga lagens ändringar, där undantagen blev betydligt färre och det individuella ansvaret större. Flödet till Sverige minskade drastiskt med dessa ändringar, vilket får ses som en viktig integrationspolitisk insats.

Det förde även med sig att anhöriga som kom till Sverige inte längre var hemlösa från första steget på svensk mark, eller tvingades leva i misär. De fick en ärlig chans.

Samtidigt måste man vara medveten om att försörjningskraven i dag är satta på en mycket låg nivå och behöver skärpas. Vid en bostadskostnad på 5 000 kronor räcker det med en inkomst på 16 000 kronor innan skatt för att ta hit sin sambo.

Man behöver alltså inte ens nå upp till minimilön enligt kollektivavtal – något som i praktiken innebär en allvarlig risk för fattigdom och social utestängning redan vid ankomsten till Sverige.

Det är inte värdigt ett land som Sverige, som redan har de största skillnaderna i fattigdom mellan inrikes födda och utrikesfödda i Europa.

Trots allt detta verkar Socialdemokraterna och Moderaterna nu helt vilja avskaffa försörjningskravet för en rad kategorier. I stället för ordning och reda gällande anhöriginvandring, vill man återgå till en schweizerost-politik full av hål.

Sverigedemokraterna kan inte acceptera detta, utan kommer även fortsättningsvis kräva skärpningar gällande försörjningskraven. Ingen anhöriginvandrare skall anlända till omedelbar fattigdom, och den redan ansträngda samhällsekonomin ska inte heller belastas mer

En grupp som särskilt nämnts de senaste veckorna är utlandssvenskar som flyttar hem med en utländsk familj. Sverigedemokraterna identifierade detta problem tidigt och krävde redan förra året att regeringen snarast måste utreda frågan.

Ett stort problem är dålig information och långa handläggningstider hos Migrationsverket, där hemvändande svenskar hamnar i samma skrivbordshög som asylsökande och andra.

Vi anser att Sverige först och främst finns till för svenska medborgare, och att deras ärenden måste prioriteras.

Den som gjort läxan från 2010-talet vet att oförutsägbarhet och orimliga väntetider inte fungerar. Låt oss därför få en förutsägbar, förnuftig och ansvarsfull politik på plats – även när det gäller anhöriginvandringen.


Jonas Andersson, riksdagsledamot och ledamot i migrationskommittén (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Integrationen i Sverige

LÄS VIDARE

DEBATT Våga ta debatten med mig, Morgan Johansson

ÄMNEN I ARTIKELN

Integrationen i Sverige

Migrationspolitik

Sverigedemokraterna

Migration

Integrationspolitik

Integration

Invandringspolitik