Stoppa utvisningarna av talanger vi behöver

Moderaterna: Det är respektlöst – Sveriges rykte dras i smutsen

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ska vi stå oss i den internationella konkurrensen, även när konjunkturen – som nu – vänder nedåt, måste vi nämligen se till att välkomna och ta tillvara på all kompetens. Oavsett om den kommer från Insjön, Irland eller Indien, skriver debattören.
Foto: Fredrik Wennerlund/TT
Ska vi stå oss i den internationella konkurrensen, även när konjunkturen – som nu – vänder nedåt, måste vi nämligen se till att välkomna och ta tillvara på all kompetens. Oavsett om den kommer från Insjön, Irland eller Indien, skriver debattören.

DEBATT. Den svenska kompetensbristen är ett stort orosmoln för Sveriges fortsatta tillväxt. I slutet av förra året uppgav över 40 procent av de tillfrågade företagen i Konjunkturinstitutets barometer att de hade brist på arbetskraft.

Samtidigt som vi behöver alla talanger vi kan få, har under flera års tid duktiga medarbetare kastats ut ur Sverige på grund av små fel eller misstag från arbetsgivarens sida.

Sveriges rykte bland internationella talanger har dragits i smutsen. Begreppet kompetensutvisning har fått en skamfilad plats i svensk vokabulär.

Varför ska man komma för att arbeta i Sverige om man inte kan vara säker på om man får stanna? Många som beviljas arbetstillstånd – ofta efter alltför långa handläggningstider – får stanna här. Samtidigt har den senaste tidens uppmärksammade utvisningsfall skadat vårt rykte.

När ett utvisningsbeslut riskerar att komma samtidigt som lönebeskedet, går vi som land miste om möjligheten att växa och stå oss i den internationella konkurrensen.

Vi moderater har gång på gång lagt en rad konkreta förslag för att locka talanger till Sverige: stopp för kompetensutvisningar, införande av ett nytt talangvisum, kortare handläggningstider, minskad byråkrati för utländska arbetstagare, entreprenörer och studenter samt effektivare bekämpning av missbruk av regelverket gällande arbetskraftsinvandring.

Ska vi stå oss i den internationella konkurrensen, även när konjunkturen – som nu – vänder nedåt, måste vi nämligen se till att välkomna och ta tillvara på all kompetens. Oavsett om den kommer från Insjön, Irland eller Indien.

I Januariöverenskommelsen uttrycker man förvisso en ambition om att problemen med kompetensutvisningarna ska lösas, men samtidigt är det uppenbart att de samarbetande partierna inte är överens.

Socialdemokraterna vill begränsa möjligheterna för människor att komma till Sverige för att bidra till vårt gemensamma välstånd, och de är ivrigt påhejade av såväl LO som Sverigedemokraterna. Samtidigt driver Centerpartiet på för ett mer generöst regelverk där fler ska ges möjlighet att komma hit för att arbeta.

I höst har regeringen för avsikt att tillsätta en utredning som ska arbeta med frågorna. Men när partierna själva inte är överens är det svårt att se hur de ens ska kunna enas om inriktningen på utredningen, och än mindre hur de ska kunna enas om lagförslag för stärkt svensk konkurrenskraft.

Det är inget annat än respektlöst. Dels mot de människor som tar livsavgörande beslut att flytta till Sverige och dels mot landets företagare som riskerar att stå utan rätt kompetens.

För drivna företagare, kompetenta arbetstagare och duktiga studenter ska Sverige vara ett självklart val. Och som ett litet exportberoende land måste vi lyckas attrahera och behålla eftertraktad kompetens.

Vi moderater kommer outtröttligt att fortsätta vårt arbete för att få ett stopp på de absurda kompetensutvisningarna och för att återupprätta Sveriges rykte bland internationella talanger.

Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publicerad:

LÄS VIDARE