Skydda Malmökvinnor med ny kommunarrest

Roko Kursar: Målet är att införa kontaktförbud i hela kommunen för män som hotar

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi har inte tid att vänta. Vi vill att Malmö ska bli en pilotkommun med möjlighet att införa omvänd kommunarrest. Mäns våld mot kvinnor måste motverkas med alla tillgängliga demokratiska medel, skriver Roko Kursar.
Foto: DAVID JOHANSSON, GETTY
Vi har inte tid att vänta. Vi vill att Malmö ska bli en pilotkommun med möjlighet att införa omvänd kommunarrest. Mäns våld mot kvinnor måste motverkas med alla tillgängliga demokratiska medel, skriver Roko Kursar.

DEBATT. Coronakrisen har tvingat samhället att ställa om. Staten vidtar krisåtgärder, människor uppmanas att socialt distansera sig, jobba hemifrån och avboka semesterresor. Många är rädda att förlora jobbet.

För vissa kvinnor innebär kravet på att hålla sig hemma en större ofrihet än för andra. Kvinnor som lever i relationer som präglas av psykiskt och fysiskt våld har nu ingenstans att få andrum eller ta vägen när de i princip är inlåsta med sin förövare.

För dessa kvinnor behöver politiken göra mer. Därför beslutade vi i Malmö stads kommunstyrelse i förra veckan att som en del av vårt krispaket för covid-19, utöka stödet till kvinnojourer med 3 miljoner. För att långsiktigt trygga våldsutsatta kvinnor behövs dock fler och mycket större reformer.

Behovet har aktualiserats än mer de senaste dagarna i Aftonbladets reportageserie om de 800 kvinnor i Sverige som lever hotade och gömda från våldsamma partners och nu kräver upprättelse.

Varje år mördas i snitt 16 kvinnor i Sverige av en man som de har eller har haft en nära relation med. Statistik från Brå visar att en femtedel av alla misshandelsfall anmälda 2019 rörde våld i parrelationer.

Förövare kan i dag dömas till kontaktförbud vilket innebär att det blir olagligt att kontakta offret. Därtill finns särskilt utökat kontaktförbud som även förbjuder mannen från att vistas på några utvalda platser där kvinnan ofta befinner sig, till exempel en arbetsplats.

Men trots detta överträds kontaktförbud ofta och friheten hos den utsatta kvinnan är fortsatt begränsad. Malmös kommunledning bestående av Liberalerna och Socialdemokraterna vill att Malmö stad ska gå längre och kunna införa omvänd kommunarrest.

Omvänd kommunarrest innebär att en person som gjort sig skyldig till grov kvinnofridskränkning kan dömas till särskilt utökat kontaktförbud som innefattar en hel kommun. Om gärningsmannen försöker ta sig in i kommunen upprepade gånger bör han dessutom förses med elektronisk fotboja för att öka kvinnans trygghet och frihet att röra sig.

Den friheten måste väga tyngre än mannens rätt att vistas i den specifika kommunen.

Liberalerna har på riksplan arbetat länge för att införa denna möjlighet. Just nu pågår utredningen Straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck vars direktiv förhandlats av januaripartierna. Utredaren ska bland annat analysera om det geografiska området vid särskilt utvidgat kontaktförbud bör utökas.

Utredningen redovisas i slutet av september och min absoluta förhoppning är att den kommer att landa i att möjliggöra kontaktförbud att omfatta hela kommuner.

Malmös önskan är att så snart som möjligt kunna skydda våldsutsatta Malmöbor genom att deras förövare nekas tillträde till kommunen.

Just nu är det kanske värre än någonsin att leva i en våldsam relation. I och med coronakrisen kan man inte längre få paus från misshandeln, på sitt jobb eller någon annanstans. Utan sociala kontakter kan ingen se, höra eller ifrågasätta vad som händer. I en vardag utan andra kontakter än sin våldsamma partner eskalerar våldet snabbt.

Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Den som blir misshandlad är inte fri. Det måste få hårdare konsekvenser att inkräkta på en annan människas frihet och beröva någon rätten till trygghet.

Ifall konkret lagstiftning dras i långbänk är det vår önskan att Malmö under väntan på lagstiftning ska bli en pilotkommun med möjlighet att införa omvänd kommunarrest. Vi har inte tid att vänta. Mäns våld mot kvinnor måste motverkas med alla tillgängliga demokratiska medel.


Roko Kursar, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Malmö stad (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE