Vi är emot vinsterna men inte valfriheten

Ministrarna: Gå inte på lögnerna – vi vill ha kvar friskolorna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Missuppfattningen att valfrihet förutsätter vinstuttag sprids medvetet av vinstskolekoncernerna. Men att vara emot vinstuttag är inte att vara emot valfrihet. Vi socialdemokrater värnar valfriheten i skolan, skriver Lina Axelsson Kihlblom och Anna Ekström.
Missuppfattningen att valfrihet förutsätter vinstuttag sprids medvetet av vinstskolekoncernerna. Men att vara emot vinstuttag är inte att vara emot valfrihet. Vi socialdemokrater värnar valfriheten i skolan, skriver Lina Axelsson Kihlblom och Anna Ekström.

DEBATT. En spridd missuppfattning i den svenska skoldebatten är att möjligheten för friskoleföretag att ta ut vinst är en förutsättning för valfrihet.

Så är det inte. Att vara emot vinstuttag är inte att vara emot valfrihet.

Missuppfattningen att valfrihet förutsätter vinstuttag sprids medvetet. Vinstskolekoncernerna använder mångmiljonbelopp som borde gått till skolbibliotek och behöriga lärare till att anställa lobbyister och anlita pr-byråer.

Men kampanjmiljonerna gör inte att de har rätt.

Vi socialdemokrater värnar valfriheten i skolan. Vi vill ha kvar friskolor, valmöjligheter och skolval. Det förbud mot vinstuttag som vi nu låter utreda ska utformas så att befintliga aktörer kan ställa om och fortsätta sin verksamhet.

Talet om att 100 000-tals barn skulle ställas utan skola om vinster förbjuds är en lögn.

Att det går bra att bedriva fristående skolor utan vinstuttag bevisas av de många idéburna skolor som finns i dag. Det var möjligheterna för sådana skolor, drivna av engagemang och pedagogiska idéer, som var argumentet när friskolereformen genomfördes – inte en önskan att skapa stora vinstdrivande koncerner.

Utvecklingen har dock gjort att mindre skolor slagits ut, eller köpts upp av stora skolkoncerner som nu helt dominerar skolmarknaden.

Det är viktigt att komma ihåg att Sveriges system med vinstdrivna skolor är världsunikt. I många andra länder är det självklart att det är idéburna organisationer som ger mångfald, inte bara i skolan utan också i andra delar av välfärden.

Inspirerad av detta har regeringen tagit fram en ny lagstiftning för att främja idéburna organisationers deltagande i välfärden, en lagstiftning som var efterlängtad hos de idéburna själva. Lagstiftningen antogs av riksdagen i början av juni, men M och SD röstade emot.

Vi har också flera andra idéer för att värna valfriheten.

Tidigare i år la vi fram ett förslag för riksdagen om ett mer rättvist skolval där alla elever ges mer likvärdiga förutsättningar att välja skola. Möjligheten att i förväg paxa platser till friskolor skulle tas bort.

Detta röstades dock ner av de högerkonservativa partierna med Moderaterna och Sverigedemokraterna i spetsen, som tyckte att det är viktigare att koncernskolorna kan välja de mest lönsamma eleverna än att ge fler elever en verklig möjlighet att välja skola.

Men vi socialdemokrater ger inte upp – vårt Sverige kan bättre. Valfriheten i skolan ska gälla alla elever, inte bara några få.

Därför har regeringen gett Skolverket i uppdrag att skapa ett gemensamt skolvalssystem som ska göra valet mer rättvist.

Och i september är det upp till svenska folket att bestämma om vi ska fortsätta med högerns världsunika marknadsexperiment på skolområdet, vilket kommer att bli fallet om M/KD/SD får makten.

Eller om vi – som vi vill – ska se till att samhället återtar kontrollen över skolans utveckling. I det ingår att pengar som är avsedda för elever och lärare går dit de är avsedda – inte till riskkapitalisternas fickor.


Lina Axelsson Kihlblom (S), skolminister
Anna Ekström (S), utbildningsminister


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE