M:s populism försvårar kampen mot gängen

Debattören: Meningslösa förslag och lögner från Kristersson och Forssell

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Moderaternas försök att låta handlingskraftiga mot gängkriminaliteten landar i populistiska förslag varav många är meningslösa eller till och med gör situationen värre, skriver Fredrik Lundh Sammeli. På bilden Ulf Kristersson och M:s rättspolitiska talesperson Johan Forssell.
Foto: TT
Moderaternas försök att låta handlingskraftiga mot gängkriminaliteten landar i populistiska förslag varav många är meningslösa eller till och med gör situationen värre, skriver Fredrik Lundh Sammeli. På bilden Ulf Kristersson och M:s rättspolitiska talesperson Johan Forssell.

DEBATT

DEBATT. Vi socialdemokrater har sträckt ut handen till Moderaterna för att vi gemensamt ska ta upp kampen mot de kriminella gängen flera gånger.

Ulf Kristersson svarade med att hoppa av gängsamtalen. Johan Forssell valde att på twitter ljuga om att polisen inte skulle få mer pengar 2021. Moderaterna ägnar sig ensidigt åt populistiska förslag varav många är meningslösa eller till och med gör situationen värre.

Det har aldrig varit svårare att vara kriminell i Sverige. Vi har många tusen fler poliser och rättsväsendet har fått fler verktyg för att bryta gängens makt. Vi fortsätter att stärka polisen och utveckla verktygslådan.

Under hösten går vi vidare med förslag om att polisen enklare ska kunna göra husrannsakan. Vi inför tvingande åtgärder för unga som är på glid, så kallat mellantvång. Vi inför ett nationellt avhopparprogram. Vi har gjort det enklare för polisen att använda hemlig avläsning och hemliga tvångsmedel.

Dessa är bara axplock av de åtgärder och reformer som nu genomförs.

Moderaternas försök att låta handlingskraftiga mot gängkriminaliteten har blivit en rad ogenomtänkta förslag, som skulle ta upp tid och resurser från alla de myndigheter som nu arbetar med att bereda och implementera effektiva åtgärder. De riskerar också att göra situationen när det gäller gängbrottsligheten värre.

Visitationszoner – försvårar polisens arbete.  

Polisen har redan i dag möjlighet att visitera människor och fordon om det finns behov. Förslaget om visitationszoner riskerar däremot att göra mer skada än nytta visar en rad forskning.

USA som har längre erfarenhet av dessa zoner har tvingats hantera dess bakslag. Där har zonerna haft mycket liten inverkan på mängden brott, utan snarare minskat förtroendet till polisen eftersom också vanligt hederligt folk visiteras, mammor som går från affären till exempel.

Förtroende för polisen är helt avgörande för att människor ska lämna upplysningar som leder till att brott upptäcks och till fällande domar.

I stället gör vi det lättare för polisen att genomföra husrannsakan, som de efterfrågar. Det behöver bli enklare att söka igenom bostäder och förråd vid minsta misstanke. Under hösten kommer vi gå fram med sådant förslag.  

Straffbart att vara med i ett kriminellt gäng – ett slag i luften.

Till att börja med är förslaget mycket svårt att genomföra då gäng inte har medlemskort och medlemsregister. De är löst sammansatta, instabila nätverk som kan bygga på affärsrelationer, släktskap eller geografisk närhet.

Även om det skulle vara möjligt kräver det grundlagsändring, vilket bara kan göras med två mellanliggande val. Ingen kan på ett seriöst sätt ta fram ett verkningsfullt förslag innan valet 2022 och därför skulle det träda i kraft först efter valet 2026.

I grunden är gängens handlingar redan kriminellt. Det är bra mycket mer rättssäkert att lagföra människor för deras handlingar än för vilka de är eller vilka de umgås med.

Vi socialdemokrater fortsätter att skärpa straffen och lagarna mot de verksamheter som upprätthåller gängens verksamhet och makt. Vi har redan kommit långt: Snart skärps straffen för uppgörelser som begås i gängsyften, samt lagarna kring narkotikabrotten, vapenbrotten och rekryteringen av unga.

Icke dömda ska utvisas från Sverige.

Till att börja med; vi anser att fler brottslingar ska utvisas. Konsekvenserna för den som fått chansen att börja ett liv i Sverige och sedan gör sig skyldig till allvarlig brottslighet ska vara kännbara. Utvisning av personer som är dömda för brott, som en del av straffet, görs redan i dag.

Men det är inte sällan verkställighetshinder för utvisningar. Därför har vi redan tillsatt en utredning som ska lämna förslag på skärpta regler om utvisning på grund av brott – så att fler kan utvisas än idag.

Att Moderaterna utöver det vill utvisa personer i någon sorts förebyggande syfte är helt horribelt som går att jämföra med att fängsla icke-dömda i förebyggande syfte. Detta är ett sluttande plan mot en polisstat.

Gängkriminaliteten är en alldeles för allvarlig fråga för snabba politiska utspel och billiga populistiska poänger. I stället skulle vi behöva kraftsamla gemensamt för att stoppa rekryteringen av unga och stärka samhällets förebyggande arbete.

Vårt arbete fortsätter med att angripa gängen från alla håll och stärka samhällets gemensamma förmåga. Det kommer inte gå över en natt, men med ihärdigt arbete kommer vi lyckas.


Fredrik Lundh Sammeli, justitieutskottets ordförande (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE