Att svika stora delar av landet inte hållbart

Slutreplik från S om klimatpolitik

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi frågar oss vilka Greenpeace företräder när deras krav lämnar stora delar av landet och befolkningen utanför, när de till exempel verkar vilja avskaffa hela transportsektorn. Det är inte hållbart, skriver Marlene Burwick och Hanna Westerén.
Vi frågar oss vilka Greenpeace företräder när deras krav lämnar stora delar av landet och befolkningen utanför, när de till exempel verkar vilja avskaffa hela transportsektorn. Det är inte hållbart, skriver Marlene Burwick och Hanna Westerén.

SLUTREPLIK. Den som menar allvar med en hållbar klimatomställning måste ha en plan för hur den ska omfatta hela landet.

Vi frågar oss vilka Greenpeace företräder när deras krav lämnar stora delar av landet och befolkningen utanför, när de till exempel verkar vilja avskaffa hela transportsektorn. Det är inte hållbart.

Den svenska skogen och gruvnäringen har en nyckelroll för att ersätta fossila råvaror och möjliggöra klimatomställningen. Socialdemokratisk klimatpolitik handlar om utveckling och framtidstro.

Vi vill bana väg för en elektrifiering av samhället där elbilar, elbussar och på sikt elflyg ersätter det fossila. Då behöver vi investera i nya gruvor och de hållbara metaller som är centrala för framtidens batterier, laddstolpar och elbilar. Utan dem – ingen hållbar omställning som inkluderar hela landet.

Enligt en SOM-undersökning anser en majoritet av svenskarna att gruvor måste ges förutsättningar att säkra tillgången till viktiga metaller. Bara åtta procent är helt eller delvis emot. De som bor på landsbygden, och som berörs mest av gruvbrytningens inverkan på naturen, är mer positiva än boende i större städer.

Sverige ska bli världsledande på framtidens klimatsmarta bränsle med hjälp av forskning och kompetensen i skogsindustrin. Genom skogen kan vi utvinna framtidens biodrivmedel och bygga fler träbostäder, samtidigt som vi skapar nya gröna jobb på landsbygden.

Preemraff engagerar många. Utbyggnaden och klimatanpassningen av produktionen har målet nollutsläpp men på kort sikt kommer utsläppen öka markant. Ärendet bereds nu i regeringskansliet och ett beslut ska fattas med utgångspunkt i gällande rättsliga ramar.

Det är bra att utbyggnaden belyses i sin helhet så att det verkligen står klart om Preem kan vara en del av en rättvis omställning eller inte. En sak är dock säker, vi kommer behöva säkra produktionen av förnybara drivmedel om transportsektorn ska kunna nå klimatmålen.

Vi är fast övertygade om att en hållbar utveckling är möjlig. Och att vi i Sverige med vår tuffa miljölagstiftning och höga klimatambitioner kan vara en förebild och driva utvecklingen framåt.


Marlene Burwick, ledamot i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott (S)
Hanna Westerén, klimatpolitisk talesperson, ledamot i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE