Brottslighet knäcker svenska företagare

Debattörerna: Inför nollvision mot vardagsbrotten, Morgan Johansson

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Inbrott, bedrägerier, skadegörelse och stölder. Vi kan inte acceptera ett tillstånd där företagare gång på gång utsätts för brott för att till slut inte ens anmäla dessa till polisen eftersom det inte förefaller ge resultat, skriver Günther Mårder och Pontus Lindström och uppmanar Morgan Johansson att införa en nollvision mot mängdbrott.
Foto: GETT, TT
Inbrott, bedrägerier, skadegörelse och stölder. Vi kan inte acceptera ett tillstånd där företagare gång på gång utsätts för brott för att till slut inte ens anmäla dessa till polisen eftersom det inte förefaller ge resultat, skriver Günther Mårder och Pontus Lindström och uppmanar Morgan Johansson att införa en nollvision mot mängdbrott.

DEBATT

DEBATT. Nollvisionen är det långsiktiga målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige, och riksdagen beslutade 1997 att nollvisionen skall gälla för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige.

Visionen i sig är viktig kanske inte främst för att den skulle vara möjlig att helt uppnå utan för att med den blir varje olycka i sig ett misslyckande. Det blir också per automatik viktigt att hela tiden följa upp utvecklingen och att ha bästa möjliga data tillgänglig – bara då kan rätt förändring vid rätt tidpunkt utföras.

Vår uppmaning till justitieminister Morgan Johansson är därför: inför en nollvision mot mängdbrotten mot företagare.

Morgan Johansson lyfte nyligen i en intervju i Dagens Industri de åtgärder som regeringen gör för att stoppa utvecklingen med fler företagare som utsätts för brott och allt färre som anmäler detta till polisen. Ministern uttryckte också en välkommen önskan om samverkan och gemensamt ansvarstagande från stat, kommuner och näringsliv.

Tyvärr gick det också att läsa in en del uppgivenhet. Att detta är som det är. Det kan vi på Företagarna aldrig acceptera. Vi vägrar att normalisera ett tillstånd där företagare gång på gång utsätts för brott för att till slut inte ens anmäla dessa till polisen eftersom det inte förefaller ge resultat.

  • Dieselstöld från parkerad lastbil utanför Laholm.

  • Hot mot anställd i livsmedelsbutik i Sundsvall.

  • Försök till bedrägeri med bluffakturor mot it-företag i Lund.

  • Sönderslagen ruta vid restaurang i Göteborgsförort.

  • Stöld av maskindelar på byggarbetsplats i Visby.

  • Vd-bedrägeri mot hotellägare i Linköping.

  • Inbrott på lager med vitvaror i Trosa.

Eller som det också ofta kallas: mängdbrott. Brottslighet som för den som blir utsatt kan innebära såväl ekonomiska som fysiska skador, men också en kränkning och en känsla av djup otrygghet.

Men som för de allra flesta i samhället går helt obemärkt förbi – i alla fall tills företagaren en dag får nog och väljer att lägga ned. En av fem brottsutsatta företagare står nu vid den punkten enligt rapporten Brott mot företagare 2021.

När brottslighet fyller tidningsrubriker handlar det oftast om grov kriminalitet i form av skjutningar och bombdåd, vilket med rätta möts av skarpa avståndstaganden från politiker från höger till vänster.

De vanligaste brotten som drabbar företag och som förpestar tillvaron för Sveriges företagare är dock mängdbrott i form av inbrott, bedrägerier, skadegörelse och stölder. Den här typen av vardagsbrott måste bekämpas med inställningen att varje utfört brott och varje brottsutredning som läggs ned är ett steg närmare mot färre företagsarbetstillfällen i Sverige.

Faktum är att ingen har hela bilden fullt ut. I dag saknas det offentlig kriminalstatistik över brotten som riktar sig mot företagare.

Ett första steg mot en nollvision som går att följa upp vore att ge Brottsförebyggande rådet, Brå, i uppdrag att särredovisa brott som drabbar företagare. Det gäller även i den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) där det tydligt behöver framgå om det är en näringsidkare som har blivit utsatt.

De som driver Sveriges små- och medelstora företag blir allt mer desillusionerade och ser en brottslighet som alltmer tar över deras vardag. Detta är samma företag som skapat fyra av fem jobb de senaste 30 åren. Arbetstillfällen som kan bli ännu fler med rätt förutsättningar.

En nollvision mot mängdbrott mot företagare och alla de åtgärder som krävs för att åstadkomma detta vore en minst sagt nödvändig start.


Günther Mårder, vd Företagarna
Pontus Lindström, expert lokalt företagsklimat och brott mot företag Företagarna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE