Debatt

Alla gravida ska få god vård – även transmän

Replik från RFSL om könsidentitet och förlossningsvård

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Även transmän och ickebinära blir gravida och då måste det även gå att ge dessa ett gott bemötande i vården. Det är ingen motsättning och står inte i vägen för kvinnors rättigheter. Replik från Trifa Shakely, RSFL.
Även transmän och ickebinära blir gravida och då måste det även gå att ge dessa ett gott bemötande i vården. Det är ingen motsättning och står inte i vägen för kvinnors rättigheter. Replik från Trifa Shakely, RSFL.

DEBATT

REPLIK. Du som är gravid ska få en god vård vid din förlossning. Du ska få känna dig trygg och bra bemött och dina behov ska tillgodoses.

Tyvärr ser inte förlossningsvården ut så, som Kristina Turner också lyfter i sin artikel. Graviditets- och förlossningsvård behöver mer resurser, där är vi alla överens.

Huvudanledningen till de bristande resurserna är sannolikt de patriarkala strukturerna i samhället, som gör att kvinnor, hbtqi-personer och personer som utsätts för rasism värderas lägre och deras sjukvård får mindre resurser.

När det gäller utlandsfödda kvinnor finns siffror på hur förlossningskomplikationer är överrepresenterade i gruppen.

Vi förstår dock inte hur inkluderande bemötande och en god vård för alla som är gravida och föder barn skulle kunna stå i vägen för kvinnors rättigheter.

De flesta som blir gravida och föder barn är kvinnor och vården behöver självfallet vara utformad för att passa dem.

Samtidigt blir transmän och ickebinära också gravida och då måste det samtidigt gå att ge dessa ett gott bemötande i graviditets- och förlossningsvård. Vårdens rutiner och administration måste funka även för dem. Det är ingen motsättning.

I nuläget finns det en rad problem i vårdkedjan kring graviditet och födande för transpersoner som blir föräldrar.

Det är inte länge sedan alla gravida transmän tvingades bära med sig en pappersjournal för att journalsystemen inte accepterade ett manligt personnummer.

Och vi vet att män som fött barn sedan årsskiftet stött på administrativa problem direkt efter födseln med att registreras som förälder i enlighet med den uppdaterade föräldralagstiftningen, just för att de har ett manligt personnummer.

Många transpersoner har erfarenhet av dåligt bemötande i vården och drar sig därför för att uppsöka nödvändig vård. Att vara gravid och föda barn är en mycket utsatt situation, både för kvinnor och andra gravida.

Därför blir ett inkluderande språk, ett gott bemötande och grundläggande kunskap om transfrågor viktigt. Även administrationen måste vara anpassad för att personer kan ha ändrat sitt juridiska kön.

Detta försämrar inte vården för kvinnor, men det blir bättre för fler. Vi ser helt enkelt ingen konflikt mellan att skapa en vård som funkar för alla kvinnor, och som samtidigt ger god vård även till transpersoner.

För att nå dit behöver förlossningsvården mer resurser, och det kommer vi att fortsätta kämpa för ihop med andra feminister.


Trifa Shakely, förbundsordförande för RFSL


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Förlossningsvården

LÄS VIDARE

DEBATT Könsidentitet får inte trumfa kvinnors rätt

ÄMNEN I ARTIKELN

Förlossningsvården

RFSL

Hbtq

Transfrågor