M blundar för en humanitär tragedi

Liberaler: Skrämmande när allt handlar om att stoppa flyktingar

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Både Tobias Billströms tweet och bilden på Ulf Kristersson i jaktkläder signalerar att det absolut viktigaste för dem är att till varje pris hindra flyktingar från att ta sig hit. Det är ovärdigt, skriver Karin Karlsbro och Tina Acketoft.
Foto: TT
Både Tobias Billströms tweet och bilden på Ulf Kristersson i jaktkläder signalerar att det absolut viktigaste för dem är att till varje pris hindra flyktingar från att ta sig hit. Det är ovärdigt, skriver Karin Karlsbro och Tina Acketoft.

DEBATT

DEBATT. Det råder ingen tvekan om att EU behöver ta ett samlat, starkare grepp om ett yttre gränsskydd och att vi behöver skapa en gemensam asyl- och migrationspolitik.

Men det är skrämmande att fokus i så hög grad har hamnat på att stoppa flyktingar i stället för att hitta lösningar på denna humanitära kris. 

Turkiet aviserade i helgen att de inte längre kommer att stoppa flyktingar som vill ta sig till Europa. Därmed bryter de avtalet som ingicks med EU 2016. Trycket på Grekland är nu mycket högt och situationen för de miljontals människor på flykt i Turkiet är både osäker och farlig. Det gäller i synnerhet barn på flykt.

Läget visar än en gång på det akuta behovet av både ett fungerande europeiskt samarbete för att hantera migrationsfrågorna. 

Vi är många som är överens om att gränsskyddet också bör stärkas, däremot motsätter vi oss den fullständigt ovärdiga ton som hörs just nu i debatten, i synnerhet från Moderaternas håll.

Både Tobias Billströms tweet och bilden på Ulf Kristersson i jaktkläder bakom texten “Stärk gränsen!” signalerar att det absolut viktigaste för dem är att till varje pris hindra flyktingar från att ta sig hit. Den här typen av retorik avhumaniserar flyktingar och blundar för att det handlar om en enorm humanitär tragedi som framförallt drabbar de människor som tvingas fly.

Flyktingkrisen tog inte slut 2015, den har tvärtom fortsatt och till och med tilltagit, bara längre bort från EU:s åsyn.  

Att hitta konstruktiva lösningar för att lindra denna humanitära katastrof måste vara i fokus. Allt annat vore ryggradslöst och osolidariskt. Vi vill uppmana Sveriges regering att inta den utgångspunkten vid det extrainkallade ministerrådsmötet om flyktingkrisen i EU i dag:

Värna asylrätten

Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet som varje EU-land har åtagit sig att följa. Sveriges regering bör ställa krav på att alla medlemsländer ska ta sitt ansvar och leva upp till det åtagandet. För att värna asylrätten och slå vakt om ett fungerande asylsystem måste vi förbättra systemet för återvändande för de som saknar skyddsskäl.

Stärk stöd och resurser till människor i konflikters närområden 

Det humanitära stödet till flyktingar, länder i närheten till konflikter och de hjälporganisationer som verkar runt konfliktområden måste öka. Samarbete med EU:s grannländer såsom det med Turkiet är nödvändigt för att stoppa dödsfallen på Medelhavet och förhindra exploatering av flyktingar. EU bör se till att avtalet hålls, Turkiet ska inte få och använda människor på flykt som förhandlingskort. Därtill måste EU öka ansträngningarna för att få slut på striderna i Syrien. 

Stärk gränsskyddet 

Så länge vi saknar en europeisk migrationspolitik och resurser för ett gemensamt, rättssäkert gränsskydd riskerar vi att hamna i liknande situationer om och om igen. Liberalerna vill se att EU på sikt tar över ansvaret för hela den yttre gränskontrollen för att säkra att samma regler och rättssäkerhet ska gälla överallt. 

Det finns mycket att göra för att skapa en migrationspolitik som är hållbar både för EU:s medlemsländer och för flyktingar. Men i det arbetet får vi aldrig förlora vår medmänsklighet eller acceptera en retorik som avhumaniserar människor som söker ett liv.

Liberaler har en vision om ett starkare mer solidariskt EU. Vi kommer aldrig att korsa armarna och mota människor eller sitta på avbytarbänken när andra medlemsländer förhandlar aktivt. Det behövs mer EU och mer liberaler i EU-arbetet.


Karin Karlsbro, Europaparlamentariker (L)
Tina Acketoft, riksdagsledamot och ledamot i EU-nämnden (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:

LÄS VIDARE