Politikerna har skapat problemet – inte Yasin

Replik från socialarbetare i Malmö om rapparen som prisades av SR

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Yasin som person är inte problemet. Yasin skildrar ett problem som vi kollektivt via politiska beslut har skapat. Replik från socialarbetarna Julia Franck och Henrik Guthammar.
Yasin som person är inte problemet. Yasin skildrar ett problem som vi kollektivt via politiska beslut har skapat. Replik från socialarbetarna Julia Franck och Henrik Guthammar.

DEBATT

REPLIK. Den grova kriminaliteten, och allt den kommer med, måste upphöra, men samtidigt måste vi också enas och arbeta tillsammans för att de kriminella inte ska kunna rekrytera nya barn och unga.

Den mänskliga drivkraften i att få existera i ett sammanhang där ens talanger blir uppskattade och fyller en funktion snappas upp av kriminella system som utnyttjar eftersläpande skolpolitik och bristande integration bland annat.

Yasin som person är inte problemet. Yasin skildrar ett problem som vi kollektivt via politiska beslut har skapat.

Han har däremot en förmåga att skildra utanförskapet och de svårigheter det innebär att växa upp i förorten i sina texter, därför blir han uppmärksammad, och tyvärr får han därför också klä skott för debatter som egentligen handlar om någonting större. 

Samverkan har blivit ett bevingat ord inom socialt arbete de senaste åren. Vi är många som har börjat med samverkan, men vi har också lång väg kvar att gå. Forskning och erfarenhet berättar goda historier om resultaten av samverkan mellan civilsamhälle, skola, polisen och socialtjänsten. 

Vågar vi satsa på detta så kommer vi kunna hjälpa fler barn och ungdomar att känna sig värdefulla och del av ett sammanhang, och därmed minska rekrytering in i kriminalitet. Men dialogen, besluten och resurserna måste komma uppifrån. Vi måste kollektivt välja att ta hand om alla våra medborgare, oavsett var de bor. 

Vi menar på inget sätt att vissa budskap som framträder i Yasins, eller andra rappares, musik inte är problematiska. Det är just av den anledningen som ytterligare dialog är så viktigt.

Att musik ska få bära den kollektiva skulden såväl som skammen för den kriminalitet vi ser i Sverige blir inte bara missvisande och orättvist utan även direkt kontraproduktivt. 

Förbudspolitik premieras framför förståelse, empati, medmänsklighet och analys. Det skapar enbart ytterligare polarisering i debatten där individerna som existerar i dessa sammanhang inte får möjligheten att komma till tals.

I vår yrkesroll är det ständigt samtalet och relationen till ungdomarna som är de främsta redskapen. Vi behöver fler kontaktytor där dessa samtal kan komma till stånd och där nyanserna kan framträda, inte färre. 

Genom ytterligare dialog med människor från olika bakgrund och samhällsklass kan vi bidra till att ungdomarna får en mer nyanserad bild av den verklighet som framträder i det konstnärliga uttrycket som Yasin och andra samtida kreatörer representerar.  


Julia Franck, socialarbetare i Malmö
Henrik Guthammar, socialarbetare i Malmö


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE