Debatt

Stoppa våra flickors äktenskapsresor nu

Debattören: Skola och socialtjänst kan göra mer för utsatta flickor i Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi vill uppmana skolor och socialtjänst i kommunerna att utöka samarbetet för att rädda flickor från att bli bortgifta mot sin vilja, skriver Karin Müchler, Zonta International Distrikt 21. Bilden är från ett tidigare reportage i Aftonbladet om tvångsäktenskap i Mellanöstern.

Vi vill uppmana skolor och socialtjänst i kommunerna att utöka samarbetet för att rädda flickor från att bli bortgifta mot sin vilja, skriver Karin Müchler, Zonta International Distrikt 21. Bilden är från ett tidigare reportage i Aftonbladet om tvångsäktenskap i Mellanöstern.

Foto: Magnus Wennman

DEBATT

DEBATT. På sommarlovet förs flickor ut ur landet för att bli bortgifta mot sin vilja. Förra året tappade svenska myndigheter kontrollen över 31 flickor. De giftes bort och kom inte tillbaka till sina klasser till hösten – trots att det finns kraftfull lagstiftning i Sverige och andra länder samt FN-direktiv sedan flera år tillbaka. Vi vill uppmärksamma kommuner och skolor på detta för att vi ska kunna hindra barnäktenskap.

Barnäktenskap är en form av hedersförtryck som många länder har lagstiftat emot. Ändå sker de. De är en form av sexuellt och könsrelaterat våld med nedbrytande fysiska, sociala och ekonomiska konsekvenser. En flicka riskerar fysiska skador av en tidig förlossning och barnäktenskap är ofta kopplade till våld och övergrepp. Nästan 650 miljoner kvinnor i världen har blivit bortgifta före 18 års ålder och ytterligare 280 miljoner riskerar att bli det.

Räcker det inte med lagstiftning? Nej, skolan och socialtjänsten kan göra mer. Även föräldrar till barn i klasserna kan hjälpas åt att uppmärksamma frågan. Det är i glappet mellan skola och kommun som många barn tappas bort. Om skolan inte gör en orosanmälan när ett barn saknas efter sommarlovet kommer barnet inte till socialtjänstens kännedom.

Den 1 juli 2014 trädde ny lagstiftning mot äktenskapstvång i kraft. Det är både straffbart att tvinga någon att gifta sig och att pressa någon att gifta sig mot sin vilja. Även försök och förberedelse till äktenskapstvång är kriminaliserat i och med den nya lagstiftningen, liksom att lura någon att resa utomlands i syfte att han eller hon ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande.

Från och med januari 2019 gäller ytterligare skärpt lagstiftning som innebär att barnäktenskap som ingåtts enligt utländsk lag inte längre erkänns. Bestämmelsen gäller oavsett vilken anknytning till Sverige som personerna hade när äktenskapet ingicks eller hur gamla de är när frågan prövas av en myndighet. Om minst en av personerna fortfarande är ett barn vid prövningen ska det inte gå att göra undantag från förbudet.

Bestämmelserna om äktenskapstvång har även kompletterats med det nya brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Straffet är fängelse i högst två år. Det handlar om att lura någon att resa utomlands i syfte att han eller hon ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande.

Vi vill uppmana skolor och socialtjänsten i kommunerna att utöka samarbetet för att rädda flickor från att bli bortgifta mot sin vilja. Skolan kan fånga upp tidiga tecken där man kan misstänka att en sommarlovsresa egentligen är en bröllopsresa.

Den återkommande kampanjen Saknad riktar sig främst mot yrkesverksamma inom skolan och socialtjänsten. Bakom årets informationssatsning står Länsstyrelsen Östergötland, Jämställdhetsmyndigheten och Utrikesdepartementet. Även Skolverket medverkar med sitt nyligen reviderade stödmaterial. Genom kampanjen uppmanas skolpersonal att göra en orosanmälan till socialtjänsten om man misstänker att ett barn utsätts hedersrelaterat våld och förtryck. Socialtjänstens ansvar är att följa upp ärendena.


Karin Müchler, guvernör för Zonta International Distrikt 21, Sverige och Lettland
Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Zonta International - med sin samverkan med FN - har över 1200 Zontaklubbar med 28 000 medlemmar i ett sextiotal länder fördelade i 6 världsdelar.


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Integrationen i Sverige

LÄS VIDARE

DEBATT Utbilda nyanlända om svenska värderingar

ÄMNEN I ARTIKELN

Integrationen i Sverige

Barnäktenskap

Hedersförtryck

Integration

Integrationspolitik

Hedersvåld

Jämställdhet