Regeringen sparar – brottsoffren betalar

SD: Sverige har inte råd med en regering som sparar på rättsväsendet

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag presenterar Sverigedemokraterna vår höstbudget, i vilken skiljelinjen mellan S och SD:s prioriteringar blir tydlig. I stället för att skära ner på Sveriges Domstolar kommer Sverigedemokraterna satsa nästan 600 miljoner mer än regeringen, skriver  Adam Marttinen och Oscar Sjöstedt (SD).
Foto: Pontus Orre/ TT
I dag presenterar Sverigedemokraterna vår höstbudget, i vilken skiljelinjen mellan S och SD:s prioriteringar blir tydlig. I stället för att skära ner på Sveriges Domstolar kommer Sverigedemokraterna satsa nästan 600 miljoner mer än regeringen, skriver Adam Marttinen och Oscar Sjöstedt (SD).

DEBATT. Så gott som varje år rapporteras det i media om hur olika myndigheter larmar om allvarliga problem kopplat till bristande insatser från regeringen, och här har det svenska rättsväsendet dessvärre inte varit något undantag.

Många som arbetar inom polisen kan vittna om hur utredningar fortsatt läggs på hög när allt fler komplicerade ärenden tynger deras verksamhet, och på många platser i landet saknas till och med polisnärvaro helt och hållet.

Även Kriminalvården har de senaste åren larmat om stora överbeläggningar på häkten och anstalter - vilket äventyrar både personalens säkerhet samt de intagnas möjligheter till återrehabilitering. Trots detta lyser regeringens handlingskraft med sin frånvaro.

Detta blir inte minst tydligt i och med den senaste budgeten, där regeringens gedigna underfinansieringskampanj nu även drabbar domstolsväsendet.

Med ett glapp på hundratals miljoner kronor mellan vad Sveriges Domstolar behöver, och vad regeringen faktiskt ger, kan vi vänta oss allvarliga konsekvenser som följd.

Mål i domstolar kan bland annat komma att skjutas upp, vilket oundvikligen kommer leda till att brottsoffer får leva längre tid i ovisshet och oro inför att deras fall får börja behandlas.

Men det kan också innebära att man måste minska antagningen i utbildningen av nya domare, något som skulle vara förödande på längre sikt enligt Martin Holmgren, generaldirektör för Domstolsverket.

När fler poliser successivt utbildas kommer också måltillströmningen till Sveriges domstolar att öka, vilket ytterligare belyser situationens allvar.

Subtila tecken och ibland direkta hot påverkar allt för ofta målsäganden och vittnens mod att tillgodose sin rätt att medverka fullt ut under en rättegång.

Samtidigt vet vi att just tiden mellan en anmälan och påbörjad rättegång påverkar brottsoffers vilja att medverka, inte minst gällande utsatta för sexualbrott. Därför är det olyckligt att regeringen väljer att underfinansiera Sveriges Domstolar och – återigen – låter brottsoffren betala priset.

I dag presenterar Sverigedemokraterna vår höstbudget, i vilken skiljelinjen mellan Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas prioriteringar blir tydlig. I stället för att skära ner på Sveriges Domstolar kommer Sverigedemokraterna att satsa nästan 600 miljoner mer än regeringen.

Utöver detta ser vi även behovet av att satsa ytterligare resurser för att stärka säkerheten i våra domstolar. Exempelvis ska brottsoffer och gärningsmän – med tillhörande sällskap – i större utsträckning separeras vid in- och utgång samt väntrum. Larmbågar och väktare ska utgöra en normalbild i en svensk rättssal; detta för att undvika införsel av farliga föremål, och för att generellt stärka tryggheten.

Vi måste börja visa större sympati för den utsatthet som många brottsoffer och vittnen känner i en rättssal, och i det avseendet är ovanstående åtgärder helt centrala. Som brottsoffer eller vittne ska man kunna känna att man har samhällets stöd.

Våra satsningar på domstolsväsendet harmoniserar med våra satsningar på en stärkt polis och en stärkt kriminalvård som kan möta effekterna av en sammanhållen och offensiv satsning på hela rättskedjan – från dess att ett brott anmäls, tills att gärningsmannen lagförs.

Sverige ska ha, och förtjänar, ett rättsväsende i världsklass. Ett rättsväsende som är sammanhållet, effektivt och som tydliggör att brottslighet inte accepteras.

Sverige har inte råd med en regering som varje år ser en möjlighet till besparing på delar av rättsväsendet. Nu är det tid att agera för att bygga bort gamla skulder, och börja satsa för att på riktigt bekämpa allvarliga brott på ett effektivt sätt med en tydlig beaktan för brottsofferperspektivet.


Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson (SD)
Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:

LÄS VIDARE