Ni far med osanning om fylleri på sjön

Replik till Moderaterna om alkohol som riskfaktor

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef MHF: Vi flera gånger har utmålats som lobbyister bakom lagen. Det är inte sant.
Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef MHF: Vi flera gånger har utmålats som lobbyister bakom lagen. Det är inte sant.

DEBATT

REPLIK. Moderaterna Maria Stockhaus och Lars Beckman skriver i Aftonbladet debatt om sjöfyllerilagen: ”Vi har en mäktig och effektiv nykterhetslobby i Sverige som på olika sätt trycker på för mer förmynderi när det gäller möjligheterna att köpa och dricka alkohol.

Det finns bland annat tre områden där vi anser att det finns anledning
att tänka om gårdsförsäljning, alkoholmonopolet och promillelagstiftningen på sjön.”

Jag vill här bemöta påståendet om sjöfyllerilagen, eftersom MHF flera gånger har utmålats som lobbyister bakom lagen. Det är inte sant.

MHF genomförde inte några särskilda riktade aktiviteter till beslutsfattarna i denna fråga inför framtagandet av lagförslaget. MHF lämnade däremot remissvar över rattfylleri- och sjöfylleriutredningen. Att svara på remiss kan väl inte ses som att bedriva en ”mäktig och effektiv” lobbyverksamhet? Vårt mål är att minska antalet dödade och skadade i trafiken, bland annat på grund av rattfylleri.

Reglerna till sjöss kan säkert ses över, men knappast med syfte att liberalisera alkohol i båttrafiken.

Om ”ett säkert och välkomnande sjöliv” för er del betyder att alkohol och trafik på sjön tillåts lär vi aldrig bli överens. Vi kräver att debatten ska baseras på fakta och evidens.

Hur tänker sig debattörerna att säkerheten ska öka med en höjd promillegräns till sjöss?

Under 2015 omkom 30 personer i fritidsbåtolyckor. 19 av dem var alkoholpåverkade. I ytterligare tre fall där det saknas resultat från obduktion finns vittnesuppgifter om alkohol. Mellan 63 och 75 procent av dödsolyckorna kan alltså hänföras till alkoholpåverkan.

Studier av drunkningsdödsfall åren 1992-2009 (Ahlm 2014) visar att 54 procent av de som omkom efter fall från båt var alkoholpåverkade. En amerikansk studie (Smith et al 2001) bevisar en ökad risk för dödsolyckor på sjön vid så låga nivåer som 0,1 promille.

Debattörernas bagatellisering av alkohol som riskfaktor till sjöss saknar vetenskapligt stöd.


Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef MHF


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE