SD kör med fake news om vindkraften

Replik från MP om EU:s satsning på havsbaserad energiproduktion

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Varken MP, EU-parlamentet eller EU-kommissionen föreslår att bygga vindkraftverk överallt. Att som SD antyda något sådant är inget annat än fake news. Replik från Jakop Dalunde och Lorentz Tovatt.
Foto: TT
Varken MP, EU-parlamentet eller EU-kommissionen föreslår att bygga vindkraftverk överallt. Att som SD antyda något sådant är inget annat än fake news. Replik från Jakop Dalunde och Lorentz Tovatt.

DEBATT

REPLIK. De förnybara energislagen är helt nödvändiga för att klara klimatomställningen. Det gäller inte minst den havsbaserade vindkraften.

Det betyder inte att vi vill bygga vindkraftverk överallt. Det är inte heller vad vare sig EU-parlamentet, EU-kommissionen eller Miljöpartiet föreslår. Att som Jessica Stegrud och Mattias Bäckström Johansson antyda något sådant är inget annat än fake news.

EU-kommissionens strategi för havsbaserad energiproduktion konstaterar att man ska “säkerställa att potentiella negativa effekter på miljön undviks och minskas i ett mycket tidigt skede av planeringsprocessen”, med stor hänsyn till exempelvis fisket, den biologiska mångfalden, sjöfarten och turismen.

Men detta låtsas Stegrud och Bäckström Johansson inte om.

För precis så är det - utbyggnaden av vindkraft måste ta stor hänsyn till förutsättningarna på varje enskild plats. Områden med stor betydelse för lokalt fiske, för biologisk mångfald, för den samiska befolkningen eller för havsnära turism ska inte vara aktuella för vindkraftsutbyggnad.

Det är sant att Miljöpartiet vill satsa på vindkraften, det har vi alltid velat. Och våra satsningar ger resultat. Inom bara tre till fyra år kommer vindkraften vara en lika stor elproducent som kärnkraften. Men vi vill göra mer!

Miljöpartiet har länge drivit att låta fastighetskatten för vindkraftverk gå till kommunerna i stället för staten, i syfte att öka det lokala engagemanget för nya vindkraftverk. Samtidigt vill vi klimatanpassa all svensk lagstiftning, också Miljöbalken, så att vindkraftens stora klimatnytta beaktas i högre utsträckning vid beslut om ny vindkraft.

Vi gröna välkomnar EU-kommissionens strategi för havsvind – vi hade till och med gärna sett större satsningar. Det är absolut nödvändigt för att EU-kommissionen ska klara sina egna klimatmål.

Tyvärr ligger det inte i Sverigedemokraternas intresse att klara klimatmålen – så deras motstånd är föga förvånande. Men klimatkrisen blir inte mindre verklig bara för att man väljer att blunda.


Jakop Dalunde, EU-parlamentariker, suppleant i EU-parlamentets industriutskott (MP)
Lorentz Tovatt, riksdagsledamot, energipolitisk talesperson (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE