Därför varslar vi våra medlemmar om strejk

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Fackförbunden: Almega vill vara det billigare arbetsgivaralternativet

DEBATT. Nu har Unionen och Sveriges Ingenjörer kommit till den punkt där vi inte längre har något val än att varsla om strejk. Våra medlemmar på tjänsteföretag inom arbetsgivarorganisationen Almega har gett tydliga besked. De vill också ha extra avsättningar till pensionen och möjlighet att gå ned i tid de sista åren i arbetslivet.

Almega står ensamma som motståndare till det system som kallas flexpension.

Det handlar om att bygga ut den ekonomiska och villkorsmässiga tryggheten för individen. Inom Svenskt Näringsliv har redan 28 av 36 arbetsgivarförbund träffat överenskommelser om flexpension.

Förra veckan tecknades normerande avtal inom industrin. De nya kollektivavtalen ger medlemmarna fortsatta reallöneökningar och ligger på en nivå som kan sätta ”märket” på arbetsmarknaden och samtidigt gynna Sveriges konkurrenskraft. Parterna kom bland annat överens om ett ettårigt avtal med ett avtalsvärde på 2,2 procent, inklusive en fortsatt utbyggnad av flexpension.

Nu när märket är på plats finns alla förutsättningar att träffa avtal som innehåller flexpension även inom Almegas område. För den som säger sig följa märket är avsättningar till flexpension nu en given del sedan två avtalsrörelser tillbaka. Det gör det än mer angeläget att få igenom systemet även inom tjänstesektorn.

Sveriges Ingenjörer och Unionen vill fortfarande helst lösa frågan vid förhandlingsbordet och har därför träffat Almega på branschnivå denna vecka.

Vi har hela tiden varit tydliga med vilka åtgärder vi kommer att ta till för att få till ett avtal om flexpension. Kommer vi inte överens går medlemmarna ut i strejk. Medlemmarna inom Sveriges Ingenjörer och Unionen är beredda. Det är en fråga om rättvisa.

Almega vill framställa sitt motstånd som att det beror på att de värnar individuell lönesättning och lönespridning. Det är deras försök att komma undan debatten om vad det egentligen handlar om, nämligen att Almega till varje pris vill undvika kostnader för företagen, på ett långt mer utstuderat sätt än andra ansvarsfulla företag inom svenskt näringsliv.

Vi kan aldrig acceptera att anställda på företag som är medlemmar i Almega ska vara de enda på tjänstemännens privata arbetsmarknad som inte är garanterade en ökning av tjänstepensionen. Det vi föreslår är kostnadsneutralt, lika för alla arbetsgivare och arbetstagare, och sätter inte konkurrensen ur spel.

I kollektivavtalet finns all möjlighet för individen att träffa individuella överenskommelser utöver det som är den kollektivavtalade grundtryggheten. Det är självklart för Unionen och Sveriges Ingenjörer att den möjligheten finns.

Det Almega värnar är inte tjänstemännens individuella frihet eller löneökning. De värnar så billiga och innehållslösa kollektivavtal som möjligt. Almega vill vara det billigare arbetsgivaralternativet.

Det tydliga budskap vi däremot får från Unionens och Sveriges Ingenjörers medlemmar är att de inte är intresserade av att vara det billigare arbetskraftsalternativet på svensk arbetsmarknad.

Vi ställer oss frågande till om Almegas medlemsföretag verkligen tycker att arbetsgivarorganisationens agerande är rimligt? Tusentals företag på resten av arbetsmarknaden har valt att ta ansvar och därför tecknat avtal om flexpension, och utökar nu avsättningarna till tjänstepensionen i de nytecknade avtalen.

Unionen och Sveriges Ingenjörer är båda ansvarsfulla parter på svensk arbetsmarknad och använder aldrig möjligheten att ta till strejkvapnet om det inte är absolut nödvändigt.

Almegas agerande har tvingat fram detta. Nu är vi i ett läge där det kommer att bli nödvändigt om inte Almega förflyttar sin position.

Löser vi inte frågan om flexpension vid förhandlingsbordet går runt 10 000 av våra medlemmar ut i strejk den 18 april.

Ulf Bengtsson

förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Martin Linder

förbundsordförande Unionen

Publicerad:

LÄS VIDARE