Debatt

SD vill förenkla att ha terrorvapen – varför?

Replik från Morgan Johansson om riksdagens tillkännagivanden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vissa tillkännagivanden är mer problematiska än andra. Ett sådant är det som SD lyfter fram. Det gäller de tidsbegränsade vapenlicenserna för automatkarbiner såsom AK4 och amerikanska M16. Varför vill SD minska kontrollen av terrorvapen? Replik från Morgan Johansson.
Vissa tillkännagivanden är mer problematiska än andra. Ett sådant är det som SD lyfter fram. Det gäller de tidsbegränsade vapenlicenserna för automatkarbiner såsom AK4 och amerikanska M16. Varför vill SD minska kontrollen av terrorvapen? Replik från Morgan Johansson.

DEBATT

DEBATT. I en artikel i Aftonbladet 11 januari anklagar SD:s Tobias Andersson mig och regeringen för att strunta i riksdagen.

Det är naturligtvis helt felaktigt.

Sedan vi tillträdde som regering så har justitiedepartementet lagt nästan 300 propositioner till riksdagen. Så gott som alla lagförslag har gått igenom.

Det har varit ett stort antal straffskärpningar, stora satsningar på rättsväsendet, ökade möjligheter till kamerabevakning och avlyssning av kriminella, skärpta lagar mot hedersbrott och våld mot kvinnor och barn, skärpt sexualbrottslagstiftning, en ny migrationspolitik och mycket mer.

Det hade aldrig kunnat ske om det inte funnits ett nära och bra samarbete med riksdagen, där lagförslag så långt möjligt förankrats i ett så tidigt skede som möjligt. Så måste man arbeta som minoritetsregering, och det har varit framgångsrikt.

Tobias Andersson skriver om de så kallade tillkännagivandena, det vill säga uppmaningar från riksdagen till regeringen.

Dessa tillkännagivande är sällan skarpa lagförslag, och de behöver inte heller ha föregåtts av någon utredning eller konsekvensanalys. De är heller aldrig finansierade.

Det finns en väl inarbetad ordning för hur tillkännagivanden hanteras. Regeringen redovisar varje år för riksdagen i en skrivelse vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av tillkännagivandena, genom att till exempel ge en särskild utredare i uppdrag att analysera frågan och återkomma med förslag.

Vissa tillkännagivanden är emellertid mer problematiska än andra. Ett sådant är det som Tobias Andersson lyfter fram. Det gäller de tidsbegränsade vapenlicenserna som gäller för vissa vapen.

SD har med stor aggressivitet drivit frågan om att tidsbegränsningen ska avskaffas.

Tidsbegränsade vapenlicenser finns i dag för de allra farligaste vapnen, så som exempelvis automatvapen. Det handlar då om till exempel automatkarbiner såsom AK4, AK5, och amerikanska M16, men också mindre automatvapen såsom k-pistar, och revolvrar och pistoler.

Det här handlar alltså inte om jaktvapen. Det handlar om de allra farligaste vapnen, som i grunden är konstruerade för militärt bruk.

De är mycket stöldbegärliga för gängkriminella och har använts både vid gängskjutningar och terrordåd.

Breiviks Glock 34, som han använde på Utøya, omfattas till exempel av dessa regleringar som SD vill ta bort. Dessa vapen måste samhället enligt min mening ha en sträng kontroll över.

En privatperson kan i vissa fall få inneha sådana vapen om man ägnar sig åt sportskytte. Men då måste man förnya sin licens vart femte år.

Syftet med förnyelsen är dels att polisen ska kunna göra en sedvanlig bakgrundskontroll men även att kontrollera om personen fortfarande har ett behov av vapnet, alltså aktivt deltar i träning och tävling i en skytteförening.

Polisen ska kunna kontrollera att den som innehar så farliga vapen inte är en del av kriminella och politiskt extrema kretsar, ingår i ett terrornätverk och så vidare.

Polismyndigheten motsätter sig att tidsbegränsningen av licenser för dessa vapen tas bort, och pekar på hur stöldbegärliga och farliga dessa vapen är.

Det är en viktig reglering för att förebygga att dessa farliga vapen inte hamnar i orätta händer. Vi vet att radikalisering numera kan gå mycket fort, och vi vet att bland annat högerextrema individer har kunnat bli medlemmar i skytteföreningar för att på så sätt få vapenlicens. Peter Mangs, den rasistiska seriemördaren i Malmö, är ett exempel på det.

Nu har SD fått med sig en liten riksdagsmajoritet på ett tillkännagivande om att minska kontrollen av dessa vapen. Vi ska analysera konsekvenserna av en sådan förändring, men som alla förstår så är jag ytterst skeptisk till det.

Den skarpa frågan till SD blir: varför vill ni minska kontrollen av terrorvapen?


Morgan Johansson, justitieminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Kampen mot gängvåldet

LÄS VIDARE

DEBATT Det är S som struntar i demokratin – inte SD

ÄMNEN I ARTIKELN

Kampen mot gängvåldet

Morgan Johansson

Tobias Andersson

M16

Peter Mangs

Polismyndigheten

Utøya