Lika lön för lika jobb – även för EU-arbetare

Utredaren: Målsättningen är likabehandling mellan utstationerade och inhemska arbetstagare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Personer som är långvarigt utstationerade i Sverige ska inte bara ha rätt till lika lön utan även rätt till de flesta arbets- och anställningsvillkor som gäller i Sverige, skriver Marie Granlund, särskild utredare, utstationeringsutredningen.

DEBATT

DEBATT. Efter år av förhandlingar kunde Europaparlamentet i juni 2018 besluta om att nytt EU-direktiv som ger utstationerade arbetstagare i EU rätt till lönevillkor som motsvarar de villkoren som gäller i landet de arbetar i. Detta betyder att svenska lönevillkor ska gälla på den svenska arbetsmarknaden oavsett om du själv bor permanent i Sverige eller är här tillfälligt för att arbeta. Under det senaste året har jag på uppdrag av regeringen utrett hur det nya EU-reglerna ska genomföras i Sverige och vilka konsekvenser detta har för svensk lagstiftning och den svenska arbetsmarknaden.

Den fria rörligheten inom EU gör det möjligt för arbetstagare att flytta till ett annat medlemsland för att arbeta. Då gäller samma arbetsvillkor som för den inhemska arbetskraften. Den fria rörligheten innebär också att det är möjligt för tjänsteföretag att skicka en anställd att arbeta tillfälligt i ett annat EU-land utan att den anställde är permanent bosatt i det landet. Detta kallas för utstationering.

Under förra mandatperioden ändrade regeringen i det svenska utstationeringslagen för att stärka kollektivavtalets ställning. Regeringen rev upp Lex laval, vilket innebär att det nu är möjligt för svenska fackförbund att alltid kräva ett svenskt kollektivavtal - även för utländska företag.

EU-reglerna har dock fram tills nu inneburit att det inte har varit möjligt för Sverige att kräva att utstationerade arbetstagare ska ha lika lön för samma arbete som inhemska arbetstagare. Detta har lett till att oseriösa företag har kunnat ta in billigare arbetskraft från andra länder för en lägre lön än vad svenska arbetstagare har rätt till.

Det föreslag som jag nu lägger fram till regeringen innebär att principen om lika lön ska gälla för lika arbete i enighet med EU:s utstationeringsdirektiv. Utredningens förslag handlar även om att stärka skyddet vid långvarig utstationering (som utgångspunkt mer än 12 månader). Detta innebär att personer som är långvarigt utstationerade i Sverige ska inte bara ha rätt till lika lön utan även rätt till de flesta arbets- och anställningsvillkor som gäller i Sverige.

En viktig utgångspunkt för vårt arbete i utredningen har varit att förslagen jag nu presenterar går i linje med den svenska arbetsmarknadsmodellen och respekterar de spelregler som arbetsmarknadens parter har. Där det svenska genomförandet av direktivet innebär att det ytterst är respektive arbetstagarorganisation som ska bedöma vilka komponenter som ska räknas in i den lön som kan komma att genomdrivas med stöd av stridsåtgärder.

Målsättningen har därmed varit att så långt som möjligt uppnå likabehandling mellan utstationerade och inhemska arbetstagare.


Marie Granlund, särskild utredare, utstationeringsutredningen

LÄS VIDARE

”Finns ingen efterfrågan på utrikesfödda analfabeter”


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Arbetsmarknad

Politik

Jämställdhet

Arbetsrätt

EU

Migration

Migrationspolitik