Hatet på nätet hotar tysta det fria ordet

Debattörerna: Det här krävs för att stoppa kränkningarna mot opinionsbildare

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För Civil Rights Defenders står det klart att yttrandefriheten är hotad, vilket i förlängningen skadar demokratin, skriver Anders L. Pettersson och Marcin de Kaminski.
Foto: GETTY (Montage)
För Civil Rights Defenders står det klart att yttrandefriheten är hotad, vilket i förlängningen skadar demokratin, skriver Anders L. Pettersson och Marcin de Kaminski.

DEBATT. Alla som har använt sig av sociala medier har stött på de hot och hat som finns på olika plattformar. Civil Rights Defenders lanserar i dag en rapport över det hot och hat som återfinns online och offline, hur de drabbade skyddar sig, sina nära och kära samt vilket skydd samhället erbjuder i dag.

Resultatet är nedslående.

Alltifrån förlöjligande till rena mordhot drabbar de som driver opinion. Många beroende opinionsbildare står utan skyddsnät och tvekar att yttra sig ibland.

En av de drabbade berättar om hur ”jag tappade hår, gick upp i vikt, spydde och fick feberfrossa inför publicering av mitt material”.

För Civil Rights Defenders står det klart att yttrandefriheten är hotad, vilket i förlängningen skadar demokratin.

Rapporten samlar opinionsbildares och skribenters erfarenheter om hot och hat samt vilka, om några, åtgärder som de har tagit för att skydda sig mot fysiska attacker. Tyvärr framkommer bilden av en utsatt position där uttalanden väcker sådant hat att de inte kan vistas i det egna hemmet.

Polisanmälningar läggs som regel ned trots att bevis finns och att det ofta går att spåra den som har hotat. Utan polisens beskydd finns det ofta inga andra alternativ än att vända sig till vänner och familj för skydd. Utan mediehus eller större bolag i ryggen kan de som frilansar inte förvänta sig någon professionell hjälp, utan får ta till egna säkerhetsåtgärder.

Denna situation kan leda till psykisk ohälsa, då utsatta måste vara på sin vakt hela tiden eftersom hatet kan driva individer till fruktansvärda dåd.

Många vittnar om att oron för sina barns trygghet kan vara outhärdlig. Resultatet är psykisk och fysisk utmattning och många undrar om det är värt att fortsätta sin karriär, trots engagemanget för de viktiga samhällsfrågorna man jobbar med.

Detta är allvarligt då det innebär att självständiga röster riskerar att tystna, för rädsla av att inte kunna leva ett tryggt liv.

"Ibland slår mig tanken att det är en säkerhetsfråga att jag ens visar mig”, konstaterar en person vi intervjuat. En del tröttnar på det ständiga hatet, kväver sin åsikt och ”rättar in sig i ledet” för att inte riskera att stå utan uppdrag och inkomst.

Detta händer överallt i världen, även i EU. Hot mot självständiga aktörer i syfte att tysta dem är en vanlig metod för repressiva regimer och extremistgrupper. I flera av de länder och regioner där Civil Rights Defenders verkar, mördas journalister och oliktänkare på grund av sina åsikter. Det behöver inte gå så långt, men det faktum att hoten existerar gör att många tvekar att uttala sig.

När detta händer är yttrandefriheten under attack, och demokratin försvagas.

Yttrandefriheten är en förutsättning för demokrati. Olika röster ska höras och en spänstig debatt kräver att argument kan stötas och blötas. För att fler ska kunna verka utan att bli hotade till livet menar Civil Rights Defenders att:

  • Arbetsgivare bör ta större ansvar för kontrakterade medarbetare. Redaktioner eller organisationer som anlitar opinionsbildare på frilansbasis har ett arbetsgivaransvar som sträcker sig bortom den enskilda leveransen.

  • Stärkt kompetensutveckling och samverkan mellan rättsvårdande myndigheter kring frågor rörande hot och hat. Resurser till detta måste tilldelas även bortom storstädernas hatbrottsgrupper.

  • Aktörer utan uppdragsgivare bör erbjudas en kontaktpunkt som kan ge stöd i såväl konkreta som rättsliga frågor rörande hat, hot och trakasserier.

Genom att arbeta med såväl förebyggande och ansvarsutkrävande insatser på samhälls- och individnivå menar vi att tryggheten kan öka och fler oberoende opinionsbildare kan fortsätta verka.

Själva grundpelaren för demokratin, det fria ordet, är under attack. Men det får vi väl inte säga i det här landet. Snart.


Anders L. Pettersson, Executive Director, Civil Rights Defenders
Marcin de Kaminski, Programme Director Human Rights Defenders at Risk, Civil Rights Defenders


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE