De nyanlända vet inte hur Sverige fungerar

Debattören: Att vi i skolan lär ut värdegrunder är nödvändigt om integrationen ska fungera

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören Annelie Danling Brash, i mitten till höger, tar upp svåra frågor som synen på judendomen, könsstympning och homosexualitet med nyanlända elever på Nyköpings högstadium. Till sin hjälp har hon studiehandledare.
Foto: PRIVAT
Debattören Annelie Danling Brash, i mitten till höger, tar upp svåra frågor som synen på judendomen, könsstympning och homosexualitet med nyanlända elever på Nyköpings högstadium. Till sin hjälp har hon studiehandledare.

DEBATT

DEBATT. På Nyköpings högstadium har jag under en längre tid arbetat med schemalagda föreläsningar tillsammans med våra studiehandledare i ett värdegrundsarbete för att motverka extremism och för att våra nyanlända elever ska få insikt och förståelse i vårt svenska samhälle.

Under dessa föreläsningar varje vecka tar jag upp frågor som handlar ämnen som om vår demokrati, vårt skattesystem, homosexualitet, jämställdhet, ateism, olika religioner, vad lagen säger i frågor om könstympning, hedersrelaterat våld och månggifte.

I mitt arbete har jag upptäckt att det finns en mycket stor okunskap om vårt svenska samhälle, dess värdegrund och lagar och regler, vilket är ganska självklart om man inte har levt i en demokrati och inte har fått tillgång till information i vissa frågor som till exempel kan handla om religion.

De flesta av våra nyanlända elever kommer från länder där de bara har fått lära sig om islam och i många fall fått en felaktig bild av till exempel judar och kristna.

När vi under mina föreläsningar har diskuterat till exempel judendomen har det visat sig att eleverna har med sig en felaktig bild som i värsta fall leda till intolerans och extremism om vi inte vågar diskutera och tillsammans analysera även dessa känsliga och svåra frågor.

Bland våra elever har toleransen ökat och numera kan vi öppet diskutera och analysera samtliga frågor.

Våra studiehandledare har också schemalagd tid med våra elever så att de kan fortsätta diskussionerna och uppmärksamma frågor som behöver belysas mer utifrån elevernas språk och kultur.

När vi arbetar på detta sätt bygger vi broar mellan elevernas hemländer och Sverige. Detta blir också ett sätt att beskriva vår demokrati och för eleverna att förstår vårt system.

Utifrån detta kan de bli fullgoda medlemmar i vårt samhälle med den insikt och förståelse som krävs för att till exempel rösta. De lär sig förstå varför vi betalar skatt och att det är viktigt att både män och kvinnor arbetar för att kunna behålla vår gemensamma välfärd och ett likvärdigt samhälle för alla.

Under mina föreläsningar skapas denna förståelse som är förutsättningen för demokratin. Då jag tar upp svårare frågor som könsstympning och hedersrelaterat våld talar jag alltid om vad den svenska lagen säger inom dessa områden.

Jag visar filmer där regeringen och polisen talar om straffsatser för dessa brott, att kärleken är fri samt att alla bestämmer över sina egna kroppar.

Vissa föreläsningar måste jag ha flera gånger då det blir mycket diskussioner och för att begreppen är helt nya för våra elever. Då jag talade om Pridefestivalen i Nyköping fick jag många frågor om homosexuellas rättigheter och vad vår lag säger.

Jag måste hela tiden jobba tätt med våra studiehandledare så att jag vet när jag behöver stanna upp för ytterligare diskussion och reflektion.

I detta arbete har jag också utbildning och samtal med samtliga studiehandledare där jag förklarar våra svenska styrdokument och skolans skyldighet att fostra våra elever till demokratiska medborgare, ett stort och viktigt uppdrag som lägger grunden för allt arbete i skolan.

Jag menar att detta värdegrundsarbete är en nödvändighet för vår demokrati och våra nyanlända elever för att förstå skyldigheter och rättigheter i vårt svenska samhälle. I detta förebyggande arbete skapar vi tolerans, förståelse, kärlek och respekt samtidigt som vi förebygger problem i diskussion, analys och reflektion.

Mitt förslag är att införa ett nationellt program för värdegrundsarbetet i våra skolor då okunskapen är enorm och detta kan leda till segregering, utanförskap och extremism. Vi kan inte förvänta oss att integration löser sig av sig själv. Vår demokrati behöver försvaras och återtas varje dag, varje minut, varje sekund.


Annelie Danling Brash


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE